MÓZES ELSŐ KÖNYVE

7. fejezet

Az özönvíz kezdete

1 Az Úr akkor ezt mondta Nóénak: Menj be egész házad népével a bárkába, mert csak téged látlak igaznak ebben a nemzedékben!

2 Minden tiszta állatból hetet-hetet vigyél magaddal, hímet és nőstényt! Azokból az állatokból, amelyek nem tiszták, kettőt-kettőt, hímet és nőstényt! 3Móz 11; 5Móz 14,3-20

3 Az égi madarakból is hetet-hetet, hímet és nőstényt, hogy maradjon utódjuk az egész földön!

4 Mert hét nap múlva negyven nap és negyven éjjel tartó esőt bocsátok a földre, és eltörlök a föld színéről minden élőt, amelyet alkottam.

5 Nóé úgy is tett mindent, ahogyan az Úr megparancsolta neki.

6 Nóé hatszáz éves volt, amikor özönvíz lett a földön.

7 Bement tehát Nóé fiaival, feleségével és fiainak feleségeivel a bárkába az özönvíz elől. Mt 24,38-39; Lk 17,27; 1Pt 3,20

8 A tiszta állatok közül, de a nem tiszta állatok közül is, a madarak és mindenféle földi csúszómászók közül

9 kettő-kettő bement Nóéhoz a bárkába: hím és nőstény, ahogyan megparancsolta Isten Nóénak.

10 A hetedik napon özönvíz lett a földön.

11 Nóé életének hatszázadik évében, a második hónap tizenhetedikén: fölfakadt ezen a napon a nagy mélység minden forrása, megnyíltak az ég csatornái, Ézs 24,18; 2Pt 3,6

12 majd negyven napon és negyven éjen át ömlött az eső a földre.

13 Ugyanazon a napon bement Nóé és Nóé fiai: Sém, Hám és Jáfet meg Nóé felesége és fiainak három felesége a bárkába,

14 és velük együtt mindenféle vadállat, mindenféle jószág, mindenféle csúszómászó, amely csak csúszik-mászik a földön, és mindenféle repdeső állat: az összes madár és egyéb szárnyasok.

15 Kettő-kettő ment be Nóéhoz a bárkába mindenféle élőlényből.

16 Hím és nőstény ment be minden élőből; bementek, ahogyan Isten Nóénak parancsolta. Az Úr pedig bezárta Nóé mögött az ajtót.

17 Amikor már negyven napja tartott az özönvíz a földön, annyira megnövekedett a víz, hogy nekifeszült a bárkának, és az fölemelkedett a földről.

18 A víz egyre áradt és növekedett a földön, úgyhogy a bárka a víz színén úszott.

19 A víz egyre erősebben áradt a földön, és elborította a legmagasabb hegyeket is mindenütt az ég alatt;

20 sőt, még tizenöt könyöknyit áradt a víz azután is, hogy elborította a hegyeket.

21 Elpusztult minden élőlény, amely a földön mozgott: madár, jószág és vadállat, a földön nyüzsgő minden egyéb élőlény és minden ember. Mt 24,39; Lk 17,26-27

22 Minden meghalt, aminek orrában az élet lehelete volt, és ami a földön élt.

23 Eltörölt az Isten minden élőt, ami a föld színén volt, embert és állatot, csúszómászót és égi madarat. Mindent eltörölt a földről, csak Nóé maradt meg, és azok, akik vele voltak a bárkában. 2Pt 3,6

24 A víz százötven napig áradt a földön.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában