ÉZSAIÁS KÖNYVE

56. fejezet

Idegeneknek is szól a kegyelem

1 Ezt mondja az Úr: Tartsátok meg a törvényt, cselekedjetek igazságosan, mert hamarosan eljön szabadításom, és nyilvánvalóvá lesz igazságom.

2 Boldog az a halandó, aki így cselekszik, az az ember, aki ehhez ragaszkodik: vigyáz, hogy meg ne sértse a szombatot, és vigyáz, hogy keze semmi rosszat ne tegyen. 1Móz 2,2-3; 2Móz 20,8-11; Ézs 58,13; Jer 17,21-27; Ez 22,8

3 Ne mondja ezt az idegen, aki az Úrhoz csatlakozott: Bizonyára elkülönít engem népétől az Úr. Ne mondja a herélt sem: Én már kiszáradt fa vagyok! 5Móz 23,2; Ézs 14,1

4 Mert ezt mondja az Úr: Ha a heréltek megtartják szombatjaimat, azt választják, ami nekem kedves, és ragaszkodnak szövetségemhez,

5 akkor fenntartom nevük emlékét házamban és falaimon belül, különbül, mint a fiak és a leányok. Örök nevet adok nekik, amelyet nem lehet eltörölni. Zsolt 87,4-7; Ézs 44,5; 45,23; 55,5

6 Az idegeneket, akik csatlakoznak az Úrhoz, és őt szolgálják, akik szeretik az Úr nevét, és az ő szolgái lesznek, mindazokat, akik vigyáznak, hogy meg ne sértsék a szombatot, és ragaszkodnak szövetségemhez,

7 elviszem szent hegyemre, és örömet szerzek nekik abban a házban, ahol hozzám imádkoznak. Égőáldozataik és véresáldozataik kedvesek lesznek oltáromon, mert az én házamat imádság házának fogják majd nevezni, minden nép számára! 1Kir 8,41-43; Ézs 2,2-4; 59,19; 60,3; 66,23; Mt 21,13; Mk 11,17

8 Így szól az én Uram, az Úr, aki összegyűjti a szétszóródott Izráelt: Még gyűjtök azokhoz, akiket összegyűjtöttem! Zsolt 147,2; Ézs 11,12; Jn 10,16

Izráel vezetői felelőtlenek

9 Ti, mezei vadak, jöjjetek mind, és egyetek – mind, ti, erdei vadak! Jer 12,9; Jel 19,17-18

10 Az őrök mind vakok, nem vesznek észre semmit. Mindannyian néma kutyák, nem tudnak ugatni: álmosan heverésznek, szeretnek szunnyadozni, Ez 3,17; 33,1-9; 34,1-6

11 telhetetlen kutyák, nem tudnak jóllakni. Ilyen pásztorok ők, nem tudnak figyelni! Mindegyik a maga útját járja, mindegyik a maga haszna után, kivétel nélkül: Ézs 5,8; Jer 6,13; Mik 2,2; 3,2-3

12 Jöjjetek – mondják –, hozok bort, igyuk részegre magunkat! Legyen a holnap is olyan, mint a ma, vagy még sokkal jobb! Ézs 22,13; 1Kor 15,32

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában