ÉZSAIÁS KÖNYVE

60. fejezet

A megváltott nép boldogsága

1 Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. Ézs 51,17; 52,1; 58,8.10; Lk 1,78-79; Jn 1,14; Ef 5,14; Jel 21,11

2 Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Ézs 9,1; 62,1

3 Világosságodhoz népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez. Ézs 2,2-3; Jel 21,24

4 Emeld föl tekintetedet, és nézz körül! Mindnyájan összegyűltek, és már jönnek hozzád: fiaid messziről jönnek, leányaidat ölben hozzák. Ézs 11,12; 43,5-6; 49,18.22; 66,12

5 Ha majd látod, örömre derülsz, ujjongva repes a szíved. Özönlik hozzád a tengerek kincse, a népek gazdagsága hozzád kerül. Ézs 61,6

6 Ellep a tevék sokasága, Midján és Éfá állatai. Mindnyájan Sábából jönnek, aranyat és tömjént hoznak, és az Úr dicső tetteit hirdetik. 1Móz 25,4; Zsolt 72,10.15; Ez 27,22; Mt 2,1-11

7 Kédár minden nyáját hozzád terelik, Nebájót kosai szolgálatodra állnak, hogy oltáromra kerüljenek kedves áldozatként. Így ékesítem föl dicső templomomat. 1Móz 25,13

8 Kik ezek, akik úgy repülnek, mint a felhő, és mint dúcaikhoz a galambok? Hós 11,11

9 Csak szavamra várnak a szigetek, élükön a Tarsís-hajók, hogy elhozzák fiaidat messziről, ezüstjükkel és aranyukkal együtt Istened, az Úr nevének dicsőségére, Izráel Szentje dicsőségére, hogy fölékesítsen téged. Ézs 42,4; 55,5

10 Idegenek építik várfalaidat, és királyaik szolgálatodra állnak. Bár haragomban megvertelek, de most kegyelmesen irgalmazok neked. Ezsd 6,8-9; Neh 2,7-8; Ézs 12,1; 49,23; 54,8

11 Kapuid állandóan legyenek nyitva, ne legyenek zárva se éjjel, se nappal, hogy elhozhassák a népek gazdagságát, és királyaikat eléd vezethessék. Jel 21,24-26

12 De azok a népek és országok, amelyek nem szolgálnak téged, elpusztulnak, azok a népek egészen kipusztulnak. Ézs 41,11-12; Zak 14,16-19

13 Hozzád kerül a Libánon dicsősége: a boróka, a kőris és a ciprusfa egyaránt, hogy szent helyemet ékesítse. Így teszem lábam zsámolyát dicsőségessé.

14 Meghajolva járulnak eléd sanyargatóid fiai, lábad elé borulnak mind, akik megvetettek, és így neveznek: Az Úr városa, Izráel Szentjének Sionja. Ézs 14,2; 45,14; 49,23; Jel 3,9

15 Bár elhagyott és gyűlölt voltál, feléd sem járt senki, de majd örökre fenségessé teszlek, és örvendezhetsz majd nemzedékről nemzedékre. Ézs 49,14; 54,6

16 Népek tejét szopod, királyi emlőkön táplálkozol, és megtudod, hogy én, az Úr vagyok a te szabadítód, és a te megváltód Jákób Erőssége. Ézs 43,3; 49,23.26; 61,6; 66,11

17 Réz helyett aranyat hozatok, vas helyett ezüstöt, fa helyett rezet hozatok, és kő helyett vasat. A békét teszem meg elöljáróddá, és az igazságot felügyelőddé. Zsolt 85,11-12; Ézs 1,26; 9,5-6; 32,1-2; 54,11-12

18 Híre sem lesz országodban többé erőszaknak, határaid között pusztulásnak, romlásnak. Isten szabadítását mondod falaidnak, és dicséretét városkapuidnak. 1Kir 9,3; Zsolt 22,4; 46,6; Ez 48,35

19 Nem a nap lesz többé napvilágod, és nem a hold fénye világít neked, hanem az Úr lesz örök világosságod, és Istened lesz ékességed. Ézs 24,23; 30,26; Jel 21,23; 22,5

20 Nem megy le többé a napod, és a holdad sem fogy el, mert az Úr lesz örök világosságod, letelnek a gyászod napjai. Zak 14,7; Jn 8,12; Jak 1,17

21 Egész néped igaz lesz, örökre birtokában marad az ország; facsemete, amelyet én ültettem, kezem alkotása, amely dicsőségemet hirdeti. Ézs 4,3-4; 61,3; Ám 9,15; Zof 3,13; 2Pt 3,13

22 A kevés is ezerré nő, a kicsiny is hatalmas néppé. Én, az Úr nem tétovázom, véghezviszem ezt a maga idejében! Ézs 49,18-21; 54,1-3

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában