ÉZSAIÁS KÖNYVE

9. fejezet

1 A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, a homály földjén lakókra világosság ragyog. Ézs 58,8; 60,1-2; Mt 4,15-16; Lk 1,79; 2Kor 4,6; 1Pt 2,9

2 Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, ahogyan aratáskor szoktak örülni; ahogyan vigadni szoktak, akiknek zsákmányt osztanak. Zsolt 4,8; 126,2.5-6

3 Mert terhes igáját, a hátát verő botot, sanyargatójának vesszejét összetöröd, mint Midján napján. Bír 7,1-25; Zsolt 83,10; Ézs 10,26

4 Mert minden dübörögve menetelő csizma és véráztatta köpönyeg elég, és tűz martaléka lesz. Zsolt 46,10; 76,4

5 Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme! 2Sám 7,12-13; 2Kir 19,31; Zsolt 72,1-17; 132,11; Ézs 1,27; 11,1-5; 37,32; Jer 23,5-6; Dán 7,14; Mik 4,3.7; 5,1; Lk 1,32-33; 2,10-11; Jn 12,34; ApCsel 2,30

6 Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A Seregek Urának féltő szeretete viszi véghez ezt!

Isten megbünteti Izráelt

7 Egy igét küldött Jákóbnak az Úr, és az eljutott Izráelhez,

8 hogy megtudja az egész nép, Efraim és Samária lakossága, amely gőgösen és dölyfös szívvel mondja:

9 Téglák omlottak le, de mi faragott kőből építünk! Vadfügefákat vágtak ki, de mi cédrusokkal pótoljuk!

10 Fölbujtja ellene az Úr Recín vezéreit, és ráuszítja ellenségeit: 2Kir 15,29; 16,9; Ézs 5,26

11 az arámokat elölről, a filiszteusokat hátulról, és falják Izráelt tele szájjal. Mindezzel nem múlt el haragja, és keze még ki van nyújtva.

12 De ez a nép nem tért meg ostorozójához, és nem kereste a Seregek Urát. Ézs 6,10; Jer 5,3

13 Ezért kiirtotta az Úr Izráelből a fejet és a farkat, a pálmát és a kákát egyszerre. Ézs 10,33

14 A vén és a főrendű a fej, a hazugságot tanító próféta pedig a farok. Ézs 19,15

15 Mert tévútra vezették ezt a népet vezetői, és megzavarodtak azok, akiket vezettek. Ézs 3,12; Jer 6,14; Mt 23,16-19.24-26

16 Ezért nem örül ifjainak az Úr, nem könyörül árváin és özvegyein, mert mindenki elvetemült gonosztevő, és minden száj bolondságot beszél. Mindezzel nem múlt el haragja, keze még ki van nyújtva. Zsolt 12,2-5; 14,1-3; Mt 12,34-37; Róm 3,10-18

17 Mert föllángol a gonoszság, mint a tűz, megemészti a tövist és a gazt. Meggyújtja az erdő bozótját, gomolyogva száll föl a füstje. Ézs 47,14; Mt 3,12; 13,30

18 A Seregek Urának haragja miatt borul lángba az ország, a nép pedig tűz martaléka lesz; senki sem könyörül a másikon.

19 Jobbjába is beleharap, mert olyan éhes, balját is megenné, mert nincs mivel jóllaknia; saját karjáról is leenné mindenki a húst: 5Móz 28,53; 2Kir 6,28-29; Jer 19,9

20 Manassé Efraimra, Efraim Manasséra, mindketten Júdára támadnak. Mindezzel nem múlt el haragja, keze még ki van nyújtva. Ézs 11,13

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában