ÉZSAIÁS KÖNYVE

11. fejezet

A Messiás békét hoz a földre

1 Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről. Ézs 6,13; Zak 6,12; Mt 2,23; ApCsel 13,22-23; Zsid 7,14; Jel 5,5; 22,16

2 Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Mt 3,16; Ef 1,17; 1Pt 4,14

3 Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége. Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, Jn 2,25; 7,24

4 hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Megveri a földet szájának botjával, ajka leheletével megöli a bűnöst. Jób 4,9; Zsolt 2,9; 18,16; 29,7; 72,2-16; Ef 6,17; 2Thessz 2,8; Jel 2,16; 19,11

5 Igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig a hűség. Zsolt 85,11; Hós 2,18; Ef 6,14

6 Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduc a gödölyével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket. Ézs 65,25

7 A tehén a medvével legel, kölykeik együtt heverésznek, az oroszlán pedig szalmát eszik, mint a marha.

8 A csecsemő a viperalyuknál játszadozik, és az alig elválasztott gyermek mérges kígyó üregébe dugja a kezét.

9 Nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki, betölti a földet az Úr ismerete, ahogyan a tengert víz borítja. Jer 31,33-34; Ez 34,25; Hab 2,14

10 Azon a napon Isai gyökeréhez fognak járulni a nemzetek, mert ő lesz a zászlaja a népeknek, és székhelye dicsőséges lesz. Ézs 2,2-5; 42,6; Mik 4,1-4; Róm 15,12; Jel 5,5; 22,16

A szétszórt Izráel összegyűjtése

11 Azon a napon másodszor is kinyújtja kezét az Úr, hogy visszavásárolja népe maradékát, amely megmarad Asszíriában és Egyiptomban, Patrószban, Etiópiában és Élámban, Sineárban meg Hamátban és a tenger szigetein. 5Móz 30,1-5; Neh 1,8-9; Jer 32,37

12 Jelt ad a népeknek, és összegyűjti Izráel szétszórt fiait, egybegyűjti Júda elszéledt leányait a föld négy széléről. Ézs 43,5; 66,18; Jer 30,10

13 Megszűnik Efraim irigysége, vége lesz Júda ellenségeskedésének. Efraim nem irigykedik Júdára, Júda sem lesz Efraim ellensége. Ézs 9,20; Ez 37,15-22

14 Repülnek a tenger felé a filiszteusok lejtőjén, együtt ejtik prédául a keleti népet. Ráteszik kezüket Edómra és Móábra, és Ammón fiai nekik engedelmeskednek.

15 Az Úr pedig kiszárítja Egyiptom tengerének öblét. Öklével megfenyegeti az Eufráteszt, forró szelével hét ágra vágja, és saruval is járhatóvá teszi. Jel 16,12

16 Olyan útja lesz népe maradékának, az Asszíriában megmaradtaknak, amilyen Izráelnek volt, amikor kijött Egyiptomból. 2Móz 14,26-29

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában