JEREMIÁS KÖNYVE

 • 1. fejezet

  Isten prófétává teszi Jeremiást Jeremiás két látomása Isten munkába állítja a prófétát
 • 2. fejezet

  A hűtlenné vált Izráel A hűtlenség és következményei Isten ítélete népén
 • 3. fejezet

  Isten vádolja népét Isten vádolja népét Júda Izráel példáját követi Isten megtérésre hív A nép hűtlensége és bűnbánata
 • 4. fejezet

  Új kezdet Új kezdet Veszedelem jön északról A próféta kesergése
 • 5. fejezet

  Isten szörnyű ítélete jogos Isten szörnyű ítélete jogos A vezetők bűne A félelmetes ellenség A fogság oka Engedetlen nép és kapzsi vezetők
 • 6. fejezet

  Közel a vég Közel a vég A próféta szent haragja Isten hiába akarta megmenteni népét Az északi ellenség A csalódott próféta
 • 7. fejezet

  A templomba vetett hamis hit A templom elpusztul Az ég királynőjét tisztelik Isten helyett Engedelmességet követel az Úr, nem áldozatot Bálványimádás és gyermekáldozat
 • 8. fejezet

  A csillagimádás büntetése Izráel konoksága Az ítélet súlyos lesz A próféta elsiratja népét
 • 9. fejezet

  Az egész nép romlott Az egész nép romlott A próféta siratóéneke A halott nép elsiratása A helyes dicsekvés
 • 10. fejezet

  Isten és a bálványok Összeomlás Jeremiás könyörgése
 • 11. fejezet

  Ítélet a szövetség megszegése miatt Nem használ az áldozat Az anátótiak meg akarják ölni Jeremiást
 • 12. fejezet

  Miért boldogulnak a bűnösök? Miért boldogulnak a bűnösök? Az elpusztult ország szomorú képe Intelem a népekhez
 • 13. fejezet

  Az övről mondott példázat A boroskorsók példázata Óvás az elbizakodottságtól Panaszdal Jeruzsálem fölött
 • 14. fejezet

  A nagy szárazság A próféta közbenjár Istennél
 • 15. fejezet

  Isten elutasítja a próféta kérését Jeruzsálem elpusztul A próféta panasza Isten válasza
 • 16. fejezet

  Jeremiás élete ítéletet példáz Ígéret a hazatérésről A pogányok is megtérnek
 • 17. fejezet

  Júda bűne és bűnhődése Júda bűne és bűnhődése Az Istenben bízók élete Isten az emberi szívek ismerője A próféta Isten oltalmát kéri Felhívás a szombat megszentelésére
 • 18. fejezet

  Jeremiás a fazekasnál A nép hűtlensége érthetetlen A papok és a próféták összeesküsznek Jeremiás ellen
 • 19. fejezet

  Az eltört cserépedény Pashúr kalodába záratja Jeremiást
 • 20. fejezet

  Jeremiás kesereg, hogy próféta lett Jeremiás kesereg, hogy próféta lett
 • 21. fejezet

  Jeremiás válaszol a király követeinek Jeruzsálem elpusztul
 • 22. fejezet

  Jövendölés a királyi ház és Jeruzsálem ellen Siratóének Sallúm fölött Jövendölés Jójákímról Jeruzsálem panaszos éneke Jövendölés Konjáhúról
 • 23. fejezet

  A hűtlen pásztorok és az eljövendő király Harc a hamis próféták ellen A hazug jövendölések ellen
 • 24. fejezet

  Látomás a két kosár fügéről
 • 25. fejezet

  Babilónia Isten büntetésének az eszköze A harag serlege A népek pusztulása
 • 26. fejezet

  Jeremiást elfogják A prófétát szabadon bocsátják Úrijjá mártírhalála
 • 27. fejezet

  Jeremiás igát vesz a nyakába
 • 28. fejezet

  Hananjá és Jeremiás összetűzése
 • 29. fejezet

  Jeremiás levelet ír a száműzötteknek Jövendölés a hamis próféták ellen
 • 30. fejezet

  Vigasztaló ígéret a népnek Izráel újjáépül
 • 31. fejezet

  Jövendölés a hazatérésről A hazatérés Efraim bűnbánata – Isten irgalmassága Isten új szövetséget köt népével
 • 32. fejezet

  Jeremiás földet vásárol Jeremiás tanácsért könyörög Istenhez Isten válasza
 • 33. fejezet

  Jeruzsálem és Júda sorsa jóra fordul Ígéret a dávidi királyságról és a lévita papságról
 • 34. fejezet

  Cidkijjá sorsa megpecsételődik A vezetők megszegik a rabszolgáknak adott ígéretet
 • 35. fejezet

  A rékábiak példaadó engedelmessége
 • 36. fejezet

  Jeremiás leíratja jövendöléseit Bárúk felolvassa a jövendölést a templomban A király elégeti a tekercset Jeremiás újból lediktálja az Úr kijelentését
 • 37. fejezet

  Jeremiás válasza a király követeinek Jeremiást fogságba vetik A király megmenti a prófétát
 • 38. fejezet

  Jeremiás a ciszternában Ebed-Melek kiszabadítja Jeremiást A király titkos tárgyalása a prófétával
 • 39. fejezet

  Jeruzsálemet elfoglalják a káldeusok Jeremiás sorsa Jövendölés Ebed-Meleknek
 • 40. fejezet

  Jeremiás Gedaljá helytartónál Gedaljá összegyűjti a júdaiakat
 • 41. fejezet

  Jismáél megöli a helytartót és híveit A júdaiak Egyiptomba akarnak menni
 • 42. fejezet

  A vezetők Jeremiástól kérnek tanácsot
 • 43. fejezet

  A kivándorlók magukkal hurcolják Jeremiást Jeremiás megjövendöli Egyiptom leigázását
 • 44. fejezet

  Jeremiás vitája honfitársaival
 • 45. fejezet

  A próféta vigasztalja Bárúkot
 • 46. fejezet

  Jövendölések idegen népek ellen Az egyiptomiak veresége Karkemisnél Jövendölés Egyiptom elfoglalásáról Vigasztalás Izráel számára
 • 47. fejezet

  Jövendölés a filiszteusokról
 • 48. fejezet

  Jövendölés Móábról Móábot veszedelem fenyegeti A gőgös Móáb megalázása
 • 49. fejezet

  Jövendölés Ammónról Jövendölés Edómról Jövendölés Damaszkuszról Jövendölés az arabokról Jövendölés Élámról
 • 50. fejezet

  Jövendölés Babilóniáról Izráel megszabadul Babilon bukásakor Babilónia megbűnhődik kevélységéért Az északról jövő ellenség Isten eszköze
 • 51. fejezet

  Babilónia pusztulása Isten akarata Babilónia pusztulása Isten akarata Babilónia bűne és bűnhődése Vége van Babilonnak! A jövendölést az Eufráteszbe süllyesztik
 • 52. fejezet

  Nebukadneccar elfoglalja Jeruzsálemet Jeruzsálem kifosztása és elpusztítása Evíl-Meródak megkegyelmez Jójákínnak

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában