ÉZSAIÁS KÖNYVE

 • 1. fejezet

  Izráel bűne és büntetése Az áldozat nem elég, meg kell térni Isten ítélettel tisztítja meg népét
 • 2. fejezet

  A béke korszaka Isten elítéli a bálványimádókat
 • 3. fejezet

  Jeruzsálem nyomorúsága az ítélet idején Jeruzsálem nyomorúsága az ítélet idején Isten elítéli a júdai nőket hiúságuk miatt
 • 4. fejezet

  Az új Jeruzsálem dicsősége Az új Jeruzsálem dicsősége
 • 5. fejezet

  Dal a terméketlen szőlőről Dal a terméketlen szőlőről Jaj a dőzsölő gazdagoknak
 • 6. fejezet

  Ézsaiás elhívatása
 • 7. fejezet

  A szír–efraimi háború Az Immánuél-jövendölés
 • 8. fejezet

  Ézsaiás fiának jelképes neve Ítélet és ígéret A próféta hisz jövendölése igazában A babona büntetése A Messiás uralkodása
 • 9. fejezet

  Isten megbünteti Izráelt Isten megbünteti Izráelt
 • 10. fejezet

  A gonosz vezetők ítélete A gonosz vezetők ítélete Isten megalázza a gőgös Asszíriát A maradék megtérése és szabadulása
 • 11. fejezet

  A Messiás békét hoz a földre A Messiás békét hoz a földre A szétszórt Izráel összegyűjtése
 • 12. fejezet

  Istent magasztaló ének Istent magasztaló ének
 • 13. fejezet

  Jövendölés Babilon pusztulásáról
 • 14. fejezet

  Gúnydal a babiloni király bukásáról Jövendölés Asszíria ellen A filiszteusokat utoléri az ítélet
 • 15. fejezet

  Jövendölés Móáb ellen
 • 16. fejezet

  Móáb népe Júdában talál menedékre Móáb népe Júdában talál menedékre
 • 17. fejezet

  Jövendölés Arám és Izráel ellen
 • 18. fejezet

  Jövendölés Etiópiáról Jövendölés Etiópiáról
 • 19. fejezet

  Jövendölés Egyiptom bukásáról Egyiptom és Asszíria megtér az Úrhoz
 • 20. fejezet

  Jövendölés Egyiptom és Etiópia bukásáról
 • 21. fejezet

  Jövendölés Babilon ellen Jövendölés Edóm ellen Jövendölés Arábia ellen
 • 22. fejezet

  Jeruzsálem megaláztatása Sebná helyett Eljákím lesz az udvarmester
 • 23. fejezet

  Tírusz és Szidón pusztulása
 • 24. fejezet

  Isten ítéletet tart a világ fölött Isten ítéletet tart a világ fölött
 • 25. fejezet

  A megváltottak hálaéneke A megváltottak hálaéneke Isten lakomát készít a Sionon Móáb megaláztatása
 • 26. fejezet

  Isten népének hálaéneke
 • 27. fejezet

  Isten összegyűjti szétszórt népét Isten összegyűjti szétszórt népét
 • 28. fejezet

  Jövendölés Samária pusztulásáról Jövendölés Samária pusztulásáról Jeruzsálem papjainak és prófétáinak a bűne Sarokkő a Sionon Példázat Isten bölcs cselekvéséről
 • 29. fejezet

  Jeruzsálem ostroma és szabadulása Jeruzsálem ostroma és szabadulása A nép elvakultságának következményei Isten mindent újjá tesz
 • 30. fejezet

  Egyiptom nem ad segítséget Egyiptom nem ad segítséget Isten megbünteti az engedetleneket Isten megkegyelmez népének Isten megszabadítja népét Asszíriától
 • 31. fejezet

  Jeruzsálemet megmenti az Úr Jeruzsálemet megmenti az Úr
 • 32. fejezet

  A Messiás-király uralkodása A Messiás-király uralkodása Jövendölés Júda büszke asszonyai ellen Boldog jövendő
 • 33. fejezet

  Csodálatos szabadulás az asszír veszélyből Csodálatos szabadulás az asszír veszélyből Az igaz élet jutalma
 • 34. fejezet

  Edóm elpusztul Edóm elpusztul
 • 35. fejezet

  Isten népe visszatér hazájába Isten népe visszatér hazájába
 • 36. fejezet

  Szanhérib hadjárata Jeruzsálem ellen
 • 37. fejezet

  Ezékiás követeket küld Ézsaiáshoz Szanhérib újabb felhívása, Ezékiás imádsága Ézsaiás biztató üzenete Jeruzsálem megszabadul
 • 38. fejezet

  Ezékiás gyógyulása és hálaéneke
 • 39. fejezet

  Babiloni követek Ezékiásnál
 • 40. fejezet

  Örömhír a fogságban Örömhír a fogságban Nincs Istenhez fogható senki
 • 41. fejezet

  Isten szabadulással biztatja népét Isten szabadulással biztatja népét Egyedül az Úr az Isten
 • 42. fejezet

  Az Úr szolgája szelíd és szabadító Az Úr szolgája szelíd és szabadító Izráel nem értette Istenét
 • 43. fejezet

  Isten Izráel megváltója Isten Izráel megváltója Istenen kívül nincs más szabadító Isten utat készít népének a pusztán át Izráel hűtlensége
 • 44. fejezet

  Az Úr Lelkét ígéri népének Az Úr Lelkét ígéri népének A bálványimádás bolondság Az Úr Círust küldi szabadítóul
 • 45. fejezet

  Egyedül az Úr ad szabadulást Egyedül az Úr ad szabadulást
 • 46. fejezet

  A tehetetlen bálványok és a hatalmas Isten A tehetetlen bálványok és a hatalmas Isten
 • 47. fejezet

  Babilon bukása Babilon bukása
 • 48. fejezet

  Izráel képmutató és hűtlen Izráel képmutató és hűtlen Eljött a szabadulás ideje
 • 49. fejezet

  Az Úr a népekhez küldi szolgáját Az Úr a népekhez küldi szolgáját A hazatérés öröme Sion biztatása
 • 50. fejezet

  Isten nem vetette el népét Isten nem vetette el népét Az Úr szolgáját szenvedés éri
 • 51. fejezet

  Isten megtartja ígéretét Isten megtartja ígéretét Isten ítéletet tart a világ fölött Régi csoda és új teremtés Vége a nép nyomorúságának
 • 52. fejezet

  A szabadulás örömhíre A szabadulás örömhíre A félreismert szolga diadala
 • 53. fejezet

  53. fejezet
 • 54. fejezet

  Isten örök hűsége és irgalma Isten örök hűsége és irgalma
 • 55. fejezet

  Isten hívó szava Isten hívó szava Isten igéje eléri célját
 • 56. fejezet

  Idegeneknek is szól a kegyelem Idegeneknek is szól a kegyelem Izráel vezetői felelőtlenek
 • 57. fejezet

  A bálványimádók ítélete A bálványimádók ítélete Isten felséges, de könyörülő
 • 58. fejezet

  Igaz istentisztelet Igaz istentisztelet
 • 59. fejezet

  Bűn és bűnbánat Bűn és bűnbánat Bűn és büntetés
 • 60. fejezet

  A megváltott nép boldogsága A megváltott nép boldogsága
 • 61. fejezet

  Eljön a kegyelem ideje Eljön a kegyelem ideje
 • 62. fejezet

  Jeruzsálem boldog jövője Jeruzsálem boldog jövője
 • 63. fejezet

  Ítélet a népek fölött Ítélet a népek fölött Bűnbánó imádság Könyörgés szabadulásért
 • 64. fejezet

  64. fejezet
 • 65. fejezet

  A bálványimádás A bálványimádás Az Úr megmenti híveit Új teremtés
 • 66. fejezet

  A hamis vallásosság ítélete A hamis vallásosság ítélete Jeruzsálem jövendő boldogsága

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában