ÉZSAIÁS KÖNYVE

48. fejezet

Izráel képmutató és hűtlen

1 Halljátok meg ezt, Jákób háza, akiket Izráelről neveztek el, és akik Júdától származtok, akik az Úr nevére esküsztök, és Izráel Istenét emlegetitek, de nem híven és nem igazán! 5Móz 6,13; 10,20; Zsolt 68,27; 78,36; Ézs 29,13; 51,1-2; Jer 4,2; 12,16

2 A szent városról nevezik magukat, és Izráel Istenére támaszkodnak, akinek Seregek Ura a neve.

3 A korábbiakat már régen kijelentettem, az én számból jöttek ki, én hirdettem azokat. Hirtelen véghezvittem, bekövetkeztek. Ézs 41,26; 42,9; 43,12; 44,7-8; 45,19.21

4 Tudom, hogy makacs vagy, vasból vannak nyakadban az inak, a homlokod pedig érc, 2Móz 32,9; 33,3; 5Móz 9,6.13; 31,27; Ez 3,7-9

5 ezért jelentettem ki neked már régen, mielőtt bekövetkezett, már meghirdettem, nehogy azt mondhasd: Bálványom tette ezt, bálványszobrom parancsára történt. 5Móz 32,27; Ám 3,7

6 Te hallottad és láthattad mindezt, és mégsem tanúskodtál róla! De mostantól fogva új dolgokat hirdetek neked, rejtett dolgokat, melyekről még nem tudsz. Jel 1,19

7 Most teremtem őket, nem pedig régen, ezelőtt nem hallottatok róluk; nem mondhatod, hogy tudtál róluk.

8 Nem hallottad, nem is tudtad, sohasem volt nyitva a füled. Tudtam én, hogy milyen hűtlen vagy, születésed óta hitszegőnek hívnak. 5Móz 32,15.18; Ézs 43,25; Ez 20,5-29

9 Csak nevemért tűrtem ilyen sokáig, dicsőségemért fékeztem magam, és nem pusztítottalak el.

10 De megolvasztottalak, mint az ezüstöt, a nyomorúság kohójában próbára tettelek. 5Móz 4,20; 1Kir 8,51; Zsolt 66,10; Ézs 1,25; Jer 11,4; Zak 13,9; 1Pt 1,7

11 Önmagamért, önmagamért cselekszem, hogy engedhetném, hogy gyalázzanak? Nem adom másnak dicsőségemet! Zsolt 115,1-2; Ézs 42,8; Ez 36,22-23

Eljött a szabadulás ideje

12 Hallgass rám, Jákób! Izráel, akit elhívtam! Én vagyok az első, az utolsó is én vagyok! Ézs 41,4; 42,10; 44,6; 45,5; Jel 1,17; 2,8; 21,6; 22,13

13 Hiszen az én kezem vetett alapot a földnek, az én jobbom feszítette ki az eget. Ha szólítom őket, mind előállnak. Ézs 40,22.26; Róm 4,17

14 Gyűljetek össze mind, és hallgassatok ide! Ki mondta meg közülük azt, hogy akit az Úr szeret, az hajtja végre akaratát Babilonban, és az szerez érvényt hatalmának a káldeusok között?! Ézs 41,1-5.25-29; 44,28; 45,6; 46,10-11

15 Én, én mondtam meg, aztán el is hívtam; vezetem őt, hogy útján sikerrel járjon. Ézs 41,2-3.25

16 Jöjjetek ide hozzám, halljátok meg ezt! Régen sem beszéltem rejtélyesen, és mióta ez történik, én jelen vagyok. Most pedig az én Uram, az Úr elküldött engem, és lelkét adta nekem. 2Móz 19,19; Ézs 40,5; 45,19; 61,1; Mk 14,49; ApCsel 26,26

17 Ezt mondja az Úr, a te megváltód, Izráel Szentje: Én, az Úr vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Zsolt 32,8; Ézs 30,21

18 Bárcsak figyeltél volna parancsaimra! Akkor folyamként áradna rád a jólét, a tenger hullámaihoz hasonlóan az igazság. 5Móz 5,26; 28,1-14; Zsolt 81,14-17; Ézs 11,9; Ám 5,24

19 Annyi utódod lenne, mint tenger partján a homok, méhed gyümölcse annyi, mint a homokszemek: Nevét nem törölnék ki, és nem veszne ki előlem. 1Móz 22,17; Ézs 10,22

20 Menjetek ki Babilonból, fussatok ki a káldeusok közül! Ujjongó hangon mondjátok el, hirdessétek és terjesszétek a föld határáig! Mondjátok: Megváltotta az Úr szolgáját, Jákóbot! Ézs 52,11; Jer 50,8; 51,6; Jel 18,4

21 Nem szomjaznak, amíg a pusztán át vezeti őket. A kősziklából vizet fakaszt nekik, megnyitja a kősziklát, és víz ömlik belőle. 2Móz 17,6; 4Móz 20,11; Zsolt 78,15; Ézs 41,18; 43,19-20

22 A bűnösöknek nincs békességük! – mondja az Úr. Ézs 57,21

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában