MÓZES HARMADIK KÖNYVE

18. fejezet

A családi élet tisztasága

1 Azután így beszélt Mózeshez az Úr:

2 Szólj Izráel fiaihoz, és mondd meg nekik: Én, az Úr vagyok a ti Istenetek!

3 Ne cselekedjetek úgy, ahogyan Egyiptomban szokás, ahol laktatok. És ne cselekedjetek úgy, ahogyan Kánaán földjén szokás, ahova beviszlek benneteket. Ne kövessétek a szokásaikat!

4 Az én törvényeim szerint cselekedjetek, az én rendelkezéseimet tartsátok meg, és azokat kövessétek! Én, az Úr vagyok a ti Istenetek!

5 Tartsátok meg rendelkezéseimet és törvényeimet, mert aki megcselekszi azokat, él általuk. Én vagyok az Úr! Neh 9,29; Ez 18,9; 20,11-13; Lk 10,28; Róm 10,5; Gal 3,12

6 Senki se közeledjék egyetlen vér szerinti rokonához sem azért, hogy fölfedje annak szemérmét. Én vagyok az Úr!

7 Apád szemérmét és anyád szemérmét ne fedd föl: anyád ő, ne fedd föl a szemérmét.

8 Apád feleségének a szemérmét ne fedd föl: apádé az a szemérem. 3Móz 20,11; 5Móz 23,1; 27,20; 3Móz 20,9-21

9 Testvérednek: apád leányának vagy anyád leányának a szemérmét ne fedd föl, akár otthon, akár máshol született. 3Móz 20,17; 5Móz 27,22

10 Fiad leányának vagy lányod leányának a szemérmét ne fedd föl, mert saját szemérmed az.

11 Apád felesége leányának a szemérmét ne fedd föl: apád szülöttje, a saját testvéred ő.

12 Apád nővérének a szemérmét ne fedd föl: apád vérrokona ő. 3Móz 20,19-20

13 Anyád nővérének a szemérmét ne fedd föl, mert anyád vérrokona ő.

14 Apád testvérének a szemérmét ne fedd föl, feleségéhez se közeledj: saját nagynénéd ő.

15 Menyednek a szemérmét ne fedd föl: fiadnak a felesége ő, ne fedd föl a szemérmét. 3Móz 20,12

16 Testvéred feleségének a szemérmét ne fedd föl: testvéredé az a szemérem. 3Móz 20,21

17 Egy asszonynak és leányának a szemérmét ne fedd föl. Fiának a leányát és lányának a leányát ne vedd el, hogy fölfedd a szemérmüket, mert vérrokonok ők. Fajtalanság ez. 3Móz 20,14; 5Móz 27,23

18 Ne végy feleségül senkit a testvére mellé, nehogy vetélkedés támadjon, ha még testvére életében fölfeded a szemérmét.

19 Ne közeledj nőhöz havi tisztátalansága idején, hogy fölfedd a szemérmét. 3Móz 20,18

20 Honfitársad feleségével ne közösülj, mert tisztátalanná teszed magad vele. 3Móz 20,10

21 Gyermekedet ne add oda, hogy elégessék Moloknak; ne gyalázd meg ezzel Istened nevét! Én vagyok az Úr! 3Móz 20,1-5

22 Férfival ne hálj úgy, ahogyan asszonnyal hálnak. Utálatosság az. 3Móz 20,13

23 Semmiféle állattal ne közösülj, mert tisztátalanná teszed magad vele. És asszony se álljon meg állat előtt, hogy párosodjék vele. Förtelem az. 2Móz 22,18; 3Móz 20,15-16; 5Móz 27,21

24 Ne tegyétek magatokat ezek közül semmivel se tisztátalanná! Mert azok a népek tették magukat mindezekkel tisztátalanná, amelyeket kiűzök előletek.

25 Így vált tisztátalanná az a föld. Ezért majd számon kérem rajta a bűnét, és ki fogja hányni lakosait az a föld.

26 Ti azonban tartsátok meg rendelkezéseimet és törvényeimet! Ne kövessetek el egyet sem ezek közül az utálatosságok közül, se a közületek való, se a köztetek tartózkodó jövevény.

27 Mert az előttetek fekvő föld lakói elkövették mindezeket az utálatosságokat, azért lett tisztátalanná az a föld.

28 Ne hányjon ki titeket is az a föld, ha tisztátalanná teszitek, ahogyan kihányta az előttetek levő népeket.

29 Mert aki csak egyet is elkövet ezek közül az utálatosságok közül, azt mind ki kell irtani népe közül, ha ilyet követ el.

30 Tartsátok meg, amiket elrendeltem, és semmit ne kövessetek el azok közül az utálatos szokások közül, amelyeket előttetek elkövettek, és ne tegyétek magatokat tisztátalanná azokkal! Én, az Úr vagyok a ti Istenetek!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában