LUKÁCS EVANGÉLIUMA

 • 1. fejezet

  Ajánlás Keresztelő János születésének ígérete Jézus születésének ígérete Mária Erzsébetnél Mária éneke Keresztelő János születése Zakariás éneke
 • 2. fejezet

  Jézus születése Jézus bemutatása a templomban Simeon és Anna A tizenkét éves Jézus a templomban
 • 3. fejezet

  Keresztelő János Jézus megkeresztelkedése Jézus nemzetségi táblázata
 • 4. fejezet

  Jézus megkísértése Jézus Názáretben Jézus tisztátalan lelket űz ki Jézus meggyógyítja Péter anyósát Jézus sok beteget meggyógyít
 • 5. fejezet

  Péter halfogása Jézus meggyógyít egy leprást Jézus meggyógyítja a bénát Jézus elhívja Lévit Jézus tanítása a böjtről
 • 6. fejezet

  Kalásztépés szombaton Jézus szombaton gyógyít A tizenkét tanítvány elhívása Jézus tanít és gyógyít Kik a boldogok? Az ellenség szeretete A képmutató ítélkezés Amilyen a fa, olyan a gyümölcse Aki kősziklára épít
 • 7. fejezet

  Jézus meggyógyítja a kapernaumi százados szolgáját Jézus feltámasztja a naini ifjút Keresztelő János kérdése és Jézus válasza A bűnös nő megkeni Jézus lábát
 • 8. fejezet

  A Jézust követő asszonyok A magvető A lámpás Jézus igazi rokonai Jézus lecsendesíti a tengert Jézus meggyógyítja a gadarai megszállottat Jairus leányának feltámasztása
 • 9. fejezet

  Jézus kiküldi tizenkét tanítványát Ötezer ember megvendégelése Péter vallástétele. Jézus először szól haláláról és feltámadásáról Jézus követése Jézus megdicsőülése A megszállott fiú meggyógyítása Jézus másodszor szól haláláról és feltámadásáról Amikor mindnyájan csodálkoztak azon, amit tett, ezt mondta tanítványainak: A kisgyermek példája Az ismeretlen ördögűző Jézust nem fogadják be egy samáriai faluban Jézus követése
 • 10. fejezet

  Jézus kiküldi hetvenkét tanítványát A hetvenkét tanítvány visszatérése Jézus hálaadása Az irgalmas samaritánus Mária és Márta
 • 11. fejezet

  Jézus imádkozni tanít Jézust Belzebub szövetségesének mondják Jónás jele A lámpás és a szem Jézus beszéde a farizeusok és a törvénytudók ellen Az írástudók és a farizeusok támadása
 • 12. fejezet

  Bátorítás vallástételre A bolond gazdag Isten gondviselése Az igazi kincs Intés vigyázásra Az okos és a gonosz szolga Meghasonlás az evangélium miatt Az idők jelei Megbékélés útközben
 • 13. fejezet

  Pilátus vérengzése és a siloámi torony leomlása A terméketlen fügefa Jézus meggyógyítja a meggörnyedt asszonyt A mustármag és a kovász A szoros kapu Jézus üzen Heródesnek Jézus ítéletet mond Jeruzsálem felett
 • 14. fejezet

  Jézus meggyógyít egy vízkórost szombaton A főhelyek válogatása Vendéglátás viszonzás nélkül A nagy vacsora Önmegtagadás és kereszthordozás A toronyépítés, a hadba vonulás, a megízetlenült só
 • 15. fejezet

  Az elveszett juh Az elveszett drahma A tékozló fiú
 • 16. fejezet

  A hamis sáfár Isten és a mammon A törvény érvényessége és a válás tilalma A gazdag és Lázár
 • 17. fejezet

  Botránkozás és botránkoztatás A megbocsátás Ha vétkezik ellened a testvéred, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki! A mustármagnyi hit A szolga jutalma Tíz leprás meggyógyítása Isten országa és az Emberfia eljövetele
 • 18. fejezet

  A hamis bíró A farizeus és a vámszedő Jézus megáldja a gyermekeket A gazdag ifjú A tanítványok jutalma Jézus harmadszor szól haláláról és feltámadásáról A jerikói vak meggyógyítása
 • 19. fejezet

  Zákeus A minák Jézus bevonul Jeruzsálembe Jézus siratja Jeruzsálemet Jézus megtisztítja a templomot
 • 20. fejezet

  Kérdés Jézus hatalmáról A gonosz szőlőmunkások Az adópénz Kérdés a feltámadásról Krisztus Dávidnak Fia és Ura Az írástudók nagyravágyása és kapzsisága
 • 21. fejezet

  Az özvegyasszony két fillére Jézus jövendölése a templomról A nagy megpróbáltatás ideje Jeruzsálem pusztulása Az Emberfia eljövetele
 • 22. fejezet

  Júdás elárulja Jézust Az utolsó vacsora Ki a legnagyobb? Jézus inti Pétert és a többi tanítványt A Gecsemáné-kertben Jézust elfogják Jézus a főpap házában Péter megtagadja Jézust Jézus a nagytanács előtt
 • 23. fejezet

  Jézus Pilátus előtt Jézus Heródes előtt Jézus és Barabbás Jézus útja a Golgotára Jézus a keresztfán Jézus halála Jézus temetése
 • 24. fejezet

  Jézus feltámadása Az emmausi tanítványok Jézus megjelenik a tanítványoknak Jézus mennybemenetele

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában