MÁRK EVANGÉLIUMA

 • 1. fejezet

  Keresztelő János Jézus megkeresztelése Jézus megkísértése Jézus prédikálni kezd Jézus elhívja első tanítványait Jézus tisztátalan lelket űz ki Jézus meggyógyítja Péter anyósát Jézus sok beteget meggyógyít Jézus meggyógyít egy leprást
 • 2. fejezet

  Jézus meggyógyítja a bénát Jézus elhívja Lévit Jézus tanítása a böjtről Kalásztépés szombaton
 • 3. fejezet

  Jézus szombaton gyógyít Jézus sok beteget gyógyít a tenger mellett A tizenkét tanítvány elhívása Jézus rokonainak a szándéka Jézust Belzebub szövetségesének mondják Jézus igazi rokonai
 • 4. fejezet

  A magvető A lámpás és a mérték A magától növekedő vetés A mustármag Jézus lecsendesíti a tengert
 • 5. fejezet

  Jézus meggyógyítja a gadarai megszállottat Jairus leányának feltámasztása A vérfolyásos asszony meggyógyítása
 • 6. fejezet

  Jézus Názáretben Jézus kiküldi tanítványait Keresztelő János halála Ötezer ember megvendégelése Jézus a tengeren jár Jézus sok beteget meggyógyít
 • 7. fejezet

  Jézus tanítása a tisztaságról A pogány asszony hite A süketnéma meggyógyítása
 • 8. fejezet

  Négyezer ember megvendégelése A farizeusok jelt kívánnak A bétsaidai vak meggyógyítása Péter vallástétele Jézus először szól nyíltan haláláról és feltámadásáról Jézus követése
 • 9. fejezet

  Jézus megdicsőülése A néma lélek kiűzése Jézus másodszor szól haláláról és feltámadásáról Ki a legnagyobb? Az ismeretlen ördögűző Óvás a megbotránkoztatástól Az ízetlenné vált só
 • 10. fejezet

  Kérdés a házassági elválásról Jézus megáldja a gyermekeket A gazdag ifjú A tanítványok jutalma Jézus harmadszor szól haláláról és feltámadásáról Zebedeus fiainak kérése A vak Bartimeus meggyógyítása
 • 11. fejezet

  Jézus bevonul Jeruzsálembe A terméketlen fügefa Jézus megtisztítja a templomot A fügefa elszáradása Kérdés Jézus hatalmáról
 • 12. fejezet

  A gonosz szőlőmunkások Az adópénz Kérdés a feltámadásról A nagy parancsolat Krisztus Dávidnak Fia és Ura Az írástudók nagyravágyása és kapzsisága Az özvegyasszony két fillérje
 • 13. fejezet

  Jézus jövendölése a templomról A nagy megpróbáltatás ideje Az Emberfia eljövetele
 • 14. fejezet

  A nép vezetőinek tanácskozása Jézus ellen Jézus megkenetése Betániában Júdás elárulja Jézust Az utolsó vacsora Az Olajfák hegyén A Gecsemáné-kertben Jézus elfogatása Jézus a nagytanács előtt Péter megtagadja Jézust
 • 15. fejezet

  Jézus Pilátus előtt Jézus és Barabbás Jézus megcsúfolása Jézus megfeszítése Jézus halála Jézus temetése
 • 16. fejezet

  Jézus feltámadása Jézus többeknek megjelenik Az apostolok kiküldése Jézus mennybemenetele

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában