MÁTÉ EVANGÉLIUMA

 • 1. fejezet

  Jézus Krisztus származása Jézus Krisztus születése
 • 2. fejezet

  A napkeleti bölcsek imádják Jézust Menekülés Egyiptomba A betlehemi gyermekek megöletése Visszatérés Názáretbe
 • 3. fejezet

  Keresztelő János Jézus megkeresztelése
 • 4. fejezet

  Jézus megkísértése Jézus prédikálni kezd Jézus elhívja első tanítványait Jézus tanít és gyógyít
 • 5. fejezet

  Bevezetés Kik a boldogok? Só és világosság A törvény magyarázata
 • 6. fejezet

  Az adakozás Az imádkozás A böjtölés Az igazi kincs A test lámpása Isten és a mammon Isten gondviselése
 • 7. fejezet

  A képmutató ítélkezés A szent dolgok megbecsülése Az imádság meghallgatása Az aranyszabály Szoros kapu, keskeny út A hamis próféták Isten akaratának cselekvése Aki kősziklára épít A Hegyi Beszéd vége
 • 8. fejezet

  Jézus meggyógyít egy leprást Jézus meggyógyítja a kapernaumi százados szolgáját Jézus meggyógyítja Péter anyósát Jézus sok beteget meggyógyít Jézus követése Jézus lecsendesíti a tengert Jézus meggyógyít két gadarai megszállottat
 • 9. fejezet

  Jézus meggyógyítja a bénát Jézus elhívja Mátét Jézus tanítása a böjtről A vérfolyásos asszony meggyógyítása Jairus leányának feltámasztása Jézus meggyógyít két vakot Jézus meggyógyítja a megszállott némát Az aratnivaló sok, a munkás kevés
 • 10. fejezet

  Jézus kiküldi tizenkét tanítványát
 • 11. fejezet

  Keresztelő János kérdése és Jézus válasza Jézus kárhoztatja a meg nem térő városokat Jézus hálaadása és hívó szava
 • 12. fejezet

  Kalásztépés szombaton Jézus meggyógyítja a sorvadt kezűt szombaton Jézust Belzebub szövetségesének mondják Jézustól jelt kívánnak Jézus igazi rokonai
 • 13. fejezet

  A magvető A búza és a konkoly A mustármag és a kovász A búza és a konkoly példázatának értelme Az elrejtett kincs, az igazgyöngy és a háló Jézus Názáretben
 • 14. fejezet

  Keresztelő János halála Ötezer ember megvendégelése Jézus a tengeren jár Jézus sok beteget meggyógyít
 • 15. fejezet

  Jézus tanítása a tisztaságról A kánaáni asszony Négyezer ember megvendégelése
 • 16. fejezet

  A farizeusok jelt kívánnak Péter vallástétele Jézus először szól nyíltan haláláról és feltámadásáról Jézus követése
 • 17. fejezet

  Jézus megdicsőülése A holdkóros fiú meggyógyítása Jézus másodszor szól haláláról és feltámadásáról Jézus megfizeti a templomadót
 • 18. fejezet

  A kisgyermek példája Botránkozás és botránkoztatás Az eltévedt juh Testvériség a gyülekezetben A gonosz szolga
 • 19. fejezet

  Kérdés a házassági elválásról Jézus megáldja a gyermekeket A gazdag ifjú A tanítványok jutalma
 • 20. fejezet

  A szőlőmunkások Jézus harmadszor szól haláláról és feltámadásáról Zebedeus fiainak kérése A két jerikói vak meggyógyítása
 • 21. fejezet

  Jézus bevonul Jeruzsálembe Jézus megtisztítja a templomot A fügefa elszáradása Kérdés Jézus hatalmáról A két testvér példázata A gonosz szőlőmunkások
 • 22. fejezet

  A királyi menyegző Az adópénz Kérdés a feltámadásról A nagy parancsolat Krisztus Dávidnak Fia és Ura
 • 23. fejezet

  Jézus beszéde az írástudók és a farizeusok ellen Jézus panasza Jeruzsálem ellen
 • 24. fejezet

  Jézus jövendölése a templomról A nagy megpróbáltatás ideje Az Emberfia eljövetele Az okos és a gonosz szolga
 • 25. fejezet

  A tíz szűz A talentumok Az utolsó ítéletről
 • 26. fejezet

  Jézus utoljára szól szenvedéséről Jézus megkenetése Betániában Júdás elárulja Jézust Az utolsó vacsora Az Olajfák hegyén A Gecsemáné-kertben Jézus elfogatása Jézus a nagytanács előtt Péter megtagadja Jézust
 • 27. fejezet

  Jézust átadják Pilátusnak Júdás halála Jézus Pilátus előtt Jézus és Barabbás Jézus megcsúfolása Jézus megfeszítése Jézus halála Jézus temetése A sír őrzése
 • 28. fejezet

  Jézus feltámadása Az őrség megvesztegetése Az apostolok kiküldése

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában