MÓZES NEGYEDIK KÖNYVE

10. fejezet

Az ezüstharsonák

1 Azután így szólt Mózeshez az Úr:

2 Készíts két harsonát ötvösmunkával, ezüstből készítsd azokat. Ezeket használd a közösség összehívására és a táborok elindítására! 4Móz 31,6

3 Amikor megfújják azokat, gyűljön hozzád az egész közösség a kijelentés sátrának a bejáratához.

4 Ha csak az egyiket fújják meg, gyűljenek hozzád a fejedelmek, Izráel nemzetségfői. 4Móz 1,16

5 Ha pedig riadót fújtok, induljanak el azok a táborok, amelyek keletre táboroznak.

6 Ha másodszor is megfújjátok harsogva, induljanak el azok a táborok, amelyek délre táboroznak. Harsogva kell megfújniuk az induláshoz.

7 De ha a gyülekezetet gyűjtitek össze, ne harsogva fújjátok.

8 A harsonákat Áron fiai, a papok fújják. Örök rendelkezés legyen ez nektek nemzedékről nemzedékre. 1Krón 15,24; 2Krón 13,12

9 Ha hadba indultok majd országotokban a benneteket szorongató ellenség ellen, akkor is ezekkel a harsonákkal fújjatok riadót: akkor majd megemlékezik rólatok Istenetek, az Úr, és megszabadultok ellenségeitektől. Bír 7,20

10 Fújjátok meg ezeket a harsonákat az öröm napjain, az ünnepeken és a hónapok kezdetén, amikor égőáldozataitokat és békeáldozataitokat bemutatjátok, és emlékeztetni fogják Istent rátok. Én, az Úr vagyok a ti Istenetek. 3Móz 23,24; 2Krón 7,6

Elindulás a Sínai-hegytől

11 A második év második hónapjának a huszadik napján fölemelkedett a felhő a bizonyság hajlékáról. 2Móz 13,21-22; 40,34-38; 4Móz 9,15-23

12 Izráel fiai pedig elindultak a Sínai-pusztából, és mentek táborhelyről táborhelyre, míg meg nem állapodott a felhő a Párán-pusztában.

13 Ekkor indultak el először az Úrnak Mózes által adott parancsa szerint.

14 Először Júda fiai táborának a hadijelvénye indult el a csapatok élén. Seregüket Nahsón, Ammínádáb fia vezette. 4Móz 2,1-32; 7,12-83

15 Issakár fiai törzsének a seregét Netanél, Cúár fia vezette.

16 Zebulon fiai törzsének a seregét Elíáb, Hélón fia vezette.

17 Miután a hajlékot lebontották, elindultak Gérsón és Merárí fiai, a hajlék hordozói.

18 Azután Rúben táborának a hadijelvénye indult el a csapatok élén. Seregüket Elícúr, Sedéúr fia vezette.

19 Simeon fiai törzsének a seregét Selumíél, Cúrísaddaj fia vezette.

20 Gád fiai törzsének a seregét Eljászáf, Deúél fia vezette.

21 Majd elindultak a kehátiak is, a szentély hordozói; a többiek már fölállították a hajlékot, mire ők megérkeztek.

22 Azután Efraim fiai táborának a hadijelvénye indult el a csapatok élén. Seregüket Elísámá, Ammíhúd fia vezette.

23 Manassé fiai törzsének a seregét Gamlíél, Pedácúr fia vezette.

24 Benjámin fiai törzsének a seregét Abídán, Gidóní fia vezette.

25 Majd Dán fiai táborának a hadijelvénye indult el a csapatok élén mint az egész tábor utóvédje. Seregüket Ahíezer, Ammísaddaj fia vezette.

26 Ásér fiai törzsének a seregét Pagíél, Okrán fia vezette.

27 Naftáli fiai törzsének a seregét Ahíra, Énán fia vezette.

28 Ez volt Izráel fiai táborbontásának a rendje seregeik szerint, valahányszor elindultak.

29 Mózes így szólt Hóbábhoz, a midjáni Reúélnak, Mózes apósának a fiához: Mi elindulunk arra a helyre, amelyről azt mondta az Úr: Nektek adom azt. Gyere velünk, és mi jót teszünk veled, mert az Úr jót ígért Izráelnek. 1Móz 12,7; 15,7; 2Móz 3,8; 6,8

30 De ő így felelt neki: Nem megyek, inkább visszamegyek hazámba, a rokonságomhoz.

31 Mózes ezt mondta: Ne hagyj el bennünket, hiszen te tudod, hol lehet tábort ütnünk a pusztában. Te légy a vezetőnk!

32 Ha velünk jössz, akkor részesíteni fogunk mindabban a jóban, amit velünk tesz az Úr. Bír 1,16; 4,11

33 Így indultak el az Úr hegyétől háromnapi útra. A háromnapi úton az Úr szövetségének ládája vonult előttük, hogy pihenőhelyet keressen nekik.

34 Az Úr felhője volt felettük nappal, amikor elindultak a táborból.

35 Valahányszor elindult a láda, ezt mondta Mózes: Kelj föl, Uram! Szóródjanak szét ellenségeid, gyűlölőid meneküljenek előled! 2Krón 6,41; Zsolt 68,2; 132,8

36 Amikor pedig megállt, ezt mondta: Térj vissza, Uram, Izráel ezreinek sokaságához!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában