MÓZES NEGYEDIK KÖNYVE

27. fejezet

Örökösödés leányágon Izráelben

1 Ekkor előálltak Celofhád leányai. Celofhád Héfer fia volt, ez Gileád fia, ez Mákír fia, ez pedig József fiának, Manassénak a fia volt. A Manassé nemzetségei közül való leányok nevei ezek voltak: Mahlá, Nóá, Hoglá, Milká és Tircá. 4Móz 26,33

2 Ezek odaálltak Mózes és Eleázár pap elé meg a fejedelmek és az egész közösség elé a kijelentés sátra bejáratánál, és ezt mondták:

3 Apánk meghalt a pusztában. De nem tartozott azokhoz, akik összefogtak az Úr ellen, azaz Kórah csoportjához, hanem a maga vétke miatt halt meg, fiai pedig nem voltak. 4Móz 16

4 Miért tűnjék el apánk neve a nemzetségéből, csak azért, mert nem volt fia? Adj nekünk birtokot apánk testvérei között! 2Móz 18,19

5 Mózes az Úr elé vitte ügyüket,

6 az Úr pedig ezt mondta Mózesnek:

7 Igazuk van Celofhád leányainak. Adj nekik örökségül birtokot apjuk testvérei között: juttasd nekik apjuk örökségét! 4Móz 36,2-12; Józs 17,3-4

8 Izráel fiaihoz pedig így beszélj: Ha valaki úgy hal meg, hogy nincs fia, juttassák örökségét a leányának.

9 Ha leánya sincs, adjátok az örökségét a testvéreinek,

10 ha pedig testvérei sincsenek, akkor adjátok az örökségét apja testvéreinek.

11 Ha apjának sincsenek testvérei, adjátok az örökségét annak, aki a nemzetségében a legközelebbi rokona, legyen az az ő tulajdona. Legyen ez a törvény rendelkezése Izráel fiai között, ahogyan megparancsolta Mózesnek az Úr. Ruth 4,1-6

Józsué Mózes utódja

12 Az Úr ezt mondta Mózesnek: Menj föl ide az Abárím-hegyre, és tekintsd meg azt a földet, amelyet Izráel fiainak adtam.

13 Ha megtekintetted, te is odakerülsz elődeid mellé, ahogy odakerült testvéred, Áron,

14 mert fellázadtatok parancsom ellen a Cin-pusztában, amikor perlekedett a közösség, és nem mutattátok fel szentségemet előttük azoknál a vizeknél, Meríbá vizeinél, Kádésban, a Cin-pusztában. 4Móz 20,12.24; 5Móz 32,48-52

15 Ekkor Mózes így beszélt az Úrhoz:

16 Az Úr, a minden embernek lelket adó Isten rendeljen egy férfit a közösség élére.

17 Az legyen előttük jártukban-keltükben, vezesse harcba és vezesse haza őket, hogy ne legyen az Úr közössége olyan, mint a juhok, melyeknek nincsen pásztora. 1Kir 22,17; Ez 34,5; Mt 9,36

18 Az Úr ezt mondta Mózesnek: Vedd magad mellé Józsuét, Nún fiát, aki rátermett ember. Tedd rá kezedet, 5Móz 34,9

19 állítsd Eleázár pap és az egész közösség elé, és előttük iktasd be tisztébe.

20 Adj át neki a méltóságodból, hogy hallgasson rá Izráel fiainak egész közössége.

21 De Józsué álljon majd mindig Eleázár pap elé, és ő kérjen neki az úrímmal döntést az Úrtól. A kapott parancs szerint induljon majd harcba, és a kapott parancs szerint térjen haza Izráel fiaival, az egész közösséggel együtt. 2Móz 28,30; 5Móz 33,8

22 Mózes úgy cselekedett, ahogyan megparancsolta neki az Úr. Maga mellé vette Józsuét, odaállította Eleázár pap és az egész közösség elé,

23 rátette a kezét, és beiktatta tisztébe, ahogyan Mózes által megmondta az Úr.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában