MÓZES NEGYEDIK KÖNYVE

6. fejezet

A názírfogadalom

1 Azután így beszélt Mózeshez az Úr:

2 Szólj Izráel fiaihoz, és mondd meg nekik: Ha egy férfi vagy nő különleges fogadalmat tesz, názírfogadalmat, vagyis az Úrnak szenteli magát, Bír 13,5; Lk 1,15

3 tartózkodjék a bortól és egyéb részegítő italtól, ne igyék borból vagy egyéb részegítő italból készített ecetet, semmilyen más, szőlőből készült italt se igyék, és ne egyék se friss, se szárított szőlőt.

4 Názírsága egész ideje alatt semmi olyat se egyék, ami szőlőtőről való, még a magját vagy a héját se.

5 Názírfogadalmának egész ideje alatt ne érje borotva a fejét. Míg le nem telnek azok a napok, amelyekre az Úrnak szentelte magát, szent legyen, hagyja szabadon nőni hajfürtjeit.

6 Ne menjen be halotthoz az idő alatt, amelyre az Úrnak szentelte magát. 4Móz 19,11-22

7 Ne tegye magát tisztátalanná se apjával, se anyjával, se fivérével, se nővérével, ha közben meghalnának, mert Istennek szentelt haj van a fején. 3Móz 21,11

8 Názírsága egész idején az Úrnak legyen szentelve.

9 Ha pedig valaki hirtelen és váratlanul meghal az otthonában, és tisztátalanná teszi a megszentelt fejét, akkor vágja le a haját tisztulása napján, a hetedik napon nyírja meg azt.

10 A nyolcadik napon pedig vigyen el két gerlét vagy két galambot a paphoz, a kijelentés sátrának bejáratához. 3Móz 5,7; 13,8; 14,22; Lk 2,24

11 Készítse el a pap az egyiket vétekáldozatul, a másikat pedig égőáldozatul, és végezzen érte engesztelést, mert vétekbe esett a holttest miatt. Így szentelje meg újból a fejét azon a napon.

12 Szentelje magát újból az Úrnak názírsága idejére, és vigyen egy egyéves bárányt jóvátételi áldozatul. Az előző napok pedig nem számítanak, mert tisztátalanná vált a názír feje.

13 Ez a názír törvénye: Amikor letelik názírságának az ideje, vezessék a kijelentés sátrának bejáratához.

14 Mutassa be áldozatát az Úrnak: egy egyéves hibátlan hím bárányt égőáldozatul, egy egyéves hibátlan nőstény bárányt vétekáldozatul, egy hibátlan kost békeáldozatul, 3Móz 3,6; 4,32-35

15 egy kosár kovásztalan kenyeret, finomlisztből olajjal gyúrt lepényeket és olajjal megkent kovásztalan lángosokat a hozzájuk tartozó ételáldozatokkal és italáldozatokkal együtt.

16 Mutassa be a pap az Úr színe előtt, és készítse el a názír vétekáldozatát és égőáldozatát.

17 A kost is készítse el békeáldozatul az Úrnak a kosár kovásztalan kenyérrel együtt. Készítse el a pap az ahhoz tartozó ételáldozatot és italáldozatot is.

18 A názír pedig nyírja le megszentelt hajkoronáját a kijelentés sátrának bejáratánál, azután fogja megszentelt hajkoronáját, és tegye azt a tűzre, amelyen a békeáldozat van. ApCsel 18,18; 21,23-24

19 Fogja a pap a kos megfőtt lapockáját, egy kovásztalan lepényt a kosárból meg egy kovásztalan lángost, tegye a názír tenyerébe, miután a názír lenyírta megszentelt hajkoronáját,

20 és mutassa fel azokat a pap felmutatott áldozatul az Úr színe előtt. A papé az szent adományként, a felmutatott áldozati szegyen és felajánlott combon kívül. Azután a názír ismét ihat bort.

21 Ez a törvénye a názírnak, aki fogadalmat tett. Az Úrnak szóló áldozat ez hajkoronájáért, azon kívül, amire telik neki. Úgy kell a názírság törvényét megtartania, ahogyan a fogadalmat tette.

Az ároni áldás

22 Azután így beszélt Mózeshez az Úr:

23 Mondd meg Áronnak és fiainak: Így áldjátok meg Izráel fiait, ezt mondjátok nekik: 5Móz 21,5; 1Krón 23,13

24 Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged! Zsolt 134,3

25 Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad! 2Móz 34,6-7; Zsolt 67,2; 80,4.8.20

26 Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet! Zsolt 122,7-9; Ézs 9,5; 57,19; Jer 29,11; Ef 2,14

27 Így mondják ki a nevemet Izráel fiai felett, és én megáldom őket.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában