A PÉLDABESZÉDEK KÖNYVE

11. fejezet

Az igazság áldást ad, a bűn átkot

1 A hamis mérleget utálja az Úr, de a pontos súlyt kedveli. 3Móz 19,36; 5Móz 25,13-16; Péld 20,10.23

2 Ha jön a kevélység, jön a szégyen is, a szerénységgel pedig bölcsesség jár együtt.

3 A becsületeseket feddhetetlenség vezeti, de a hűtleneket elpusztítja romlottságuk.

4 Nem használ a vagyon a harag napján, az igazság azonban megment a haláltól. Péld 10,2; Ez 7,19; Zof 1,18

5 A feddhetetlenek útját igazságuk egyengeti, de a bűnös elbukik bűnössége miatt.

6 A becsületeseket megmenti igazságuk, de a hűtleneket rabul ejti saját mohóságuk.

7 Ha meghal a bűnös ember, odalesz a reménysége, és odalesz az erősökhöz fűzött várakozása is. Péld 10,28

8 Az igaz megmenekül a nyomorúságból, helyére pedig a bűnös jut. Péld 21,18; Ézs 43,4

9 Tönkreteszi szavaival felebarátját az elvetemült, de az igazak tudásuk által megmenekülnek.

10 Vigad a város az igazak javán, és ujjong a bűnösök pusztulásán. Péld 28,12.28; 29,2

11 A becsületesek áldása építi a várost, de a bűnösök szája romlásba dönti.

12 Kigúnyolja felebarátját az esztelen, az értelmes ember pedig hallgat.

13 A rágalmazó titkokat tár fel, de a hűséges lélek leplezi a dolgot. Péld 20,19

14 Vezetés nélkül elbukik a nép, de segítséget jelent, ha sok a tanácsadó. Péld 15,22

15 Igen rosszul jár, aki idegenért vállal kezességet, de biztonságban marad, aki gyűlöli a jótállást. Péld 6,1; 17,18; 20,16; 22,26

16 A kedves asszony a tisztességhez ragaszkodik. Az erőszakos emberek a gazdagsághoz ragaszkodnak.

17 Önmagával tesz jót a szeretet embere, a kegyetlen pedig saját magának árt.

18 A bűnös hamis keresményt szerez, de igaz bérhez jut az, aki igazságot vet. Gal 6,8

19 Aki ragaszkodik az igazsághoz, az az életre jut, de aki a rosszat hajhássza, az a halálra.

20 Utálja az Úr az álnok szívűeket, de kedveli azokat, akiknek útja feddhetetlen.

21 Kezet rá, hogy nem marad büntetlenül a gonosz! De az igazak utódai megmenekülnek.

22 Mint disznó orrában az aranykarika, olyan a szép asszony, ha nincs jó ízlése.

23 Az igazak csak jóra várhatnak, a bűnösök pedig csak haragot remélhetnek.

24 Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik, más meg szűken méri a járandóságot, mégis ínségbe jut. Zsolt 112,9; Mt 25,29; 2Kor 9,6

25 Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül.

26 Átkozza azt a nép, aki búzáját visszatartja, de áldás száll annak a fejére, aki eladja.

27 Aki jóra törekszik, jóakaratot szerez, de eljön a rossz arra, aki azt hajhássza.

28 Elbukik, aki gazdagságában bízik, de az igazak virulnak, mint a lomb. Zsolt 1,3; 52,9-10; 92,13; Jak 5,1-3

29 Aki kárt okoz háza népének, szelet örököl, és szolgája lesz a bölcsnek a bolond.

30 Az igaz gyümölcse életnek a fája, és a bölcs lelkeket nyer meg. Péld 3,18; 13,12; 15,4

31 Bizony, az igaz is elnyeri jutalmát a földön, hát még a bűnös és vétkes ember! 1Pt 4,17-18

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában