A PÉLDABESZÉDEK KÖNYVE

22. fejezet

A jóakaratú emberekről gondot visel az Úr

1 Többet ér a jó hírnév a nagy gazdagságnál, a jóindulat jobb az ezüstnél és az aranynál. Préd 7,1

2 Találkozik a gazdag a szegénnyel: mindkettőt az Úr alkotta. Péld 29,13

3 Ha az okos látja a veszedelmet, elrejtőzik, az együgyűek pedig belekeverednek, és megjárják. Péld 27,12

4 Az alázatnak és az Úr félelmének jutalma gazdagság, dicsőség és élet.

5 Tövisek és kelepcék vannak a görbe úton: aki vigyáz magára, messze elkerüli azokat.

6 Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.

7 A gazdag uralkodik a szegényeken, és az adós szolgája a kölcsönadónak.

8 Aki álnokságot vet, bajt arat, és véget ér dühödt hatalmaskodása. Jób 4,8

9 A jóságos tekintetű ember áldott lesz, mert ad kenyeréből a nincstelennek. Péld 28,27; 2Kor 9,6-9

10 Űzd el a csúfolódót, és távozik vele a perpatvar, megszűnik a vita és a gyalázkodás. Péld 26,20

11 Aki szereti a szív tisztaságát, és jóindulattal beszél, annak barátja a király. Zsolt 101,6

12 Az Úr szeme ügyel az ismeretre, a hűtlenek beszédét meghiúsítja.

13 Ezt mondja a rest: Oroszlán van odakinn, megöl engem a szabadban. Péld 26,13

14 Mély verem az idegen nő szája, beleesik, akire haragszik az Úr. Péld 23,27

15 A gyermek szívéhez hozzátartozik az ostobaság, de a fenyítő bot kiűzi belőle. Péld 29,15

16 Aki elnyomja a nincstelent, hogy maga gyarapodjék, és a gazdagnak ad, egyszer majd ínségre jut.

További bölcs mondások gyűjteménye

17 Fordítsd ide füledet, hallgasd a bölcsek szavait, és figyeljen elméd tudományomra!

18 Mert gyönyörűséget szerez, ha őrzöd azokat magadban, ajkadon is állandóan ott lesznek.

19 Legyen az Úrban bizodalmad, ezt tanítom ma neked, bizony, neked! Péld 3,5; Jer 17,5.7; 2Kor 1,9

20 Már előbb is írtam neked tanácsokat és tudnivalókat,

21 tanítva téged arra, hogy ezek valóban igaz mondások, hogy igaz mondásokkal felelhess annak, aki küldött.

22 Ne rabold ki a szegényt, mivel szegény ő, és ne tipord el a nincstelent a kapuban! 2Móz 22,21-24; Jób 31,21-23; Zak 7,10

23 Mert az Úr perli perüket, és fosztogatóikat megfosztja életüktől.

24 Ne tarts barátságot a haragos természetűvel, és ne járj együtt a heveskedővel,

25 mert megszokod ösvényeit, és magadnak állítasz csapdát!

26 Ne tartozz azok közé, akik kezet adnak, és adósságért kezességet vállalnak! Péld 6,1; 11,15; 17,18

27 Miért vegyék el alólad fekvőhelyedet is, ha nem lesz miből fizetned?

28 Ne mozdítsd el az ősi határt, amelyet őseid jelöltek ki! 5Móz 19,14; 27,17; Péld 23,10

29 Akiről azt látják, hogy ügyesen dolgozik, az biztosan a királyok szolgálatába fog állni, nem marad az alacsony rangúak szolgája. 1Kir 11,28

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában