A PÉLDABESZÉDEK KÖNYVE

28. fejezet

Jobb tisztes szegénységben élni, mint bűnnel szerzett gazdagságban

1 Futnak a bűnösök, ha nem üldözik is őket, de az igazak biztosnak érzik magukat, mint egy oroszlán. 3Móz 26,36; Ézs 57,21

2 Sok a vezető, ha pártütés van az országban, míg egy értelmes és okos ember soká fenntartja a rendet.

3 Ha szegény ember a nincstelenek elnyomója, olyan az, mint a felhőszakadás, mely után nincs kenyér.

4 Akik elhanyagolják a tanítást, dicsérik a bűnösöket, de akik megfogadják a tanítást, ellenük támadnak.

5 A rossz emberek nem értik meg a törvényt, de akik keresik az Urat, egészen megértik.

6 Jobb a feddhetetlenül élő szegény annál, aki gazdag, de görbe utakon jár. Péld 19,1

7 Aki ügyel a tanításra, értelmes fiú az, de aki a dőzsölőkkel tart, szégyent hoz apjára.

8 Aki kamattal és uzsorával gyarapítja vagyonát, annak gyűjt, aki könyörül a nincsteleneken. Préd 2,26

9 Aki elfordítja a fülét, és nem hallgat a tanításra, annak még az imádsága is utálatos. Jer 14,11-12; Zak 7,11-12

10 Aki a becsületeseket rossz útra csábítja, maga esik a verembe, de a feddhetetlenekre szép örökség vár. Zsolt 7,16; Péld 26,27; Préd 10,8

11 A gazdag ember bölcsnek tartja magát, de a nincstelen, ha értelmes, átlát rajta.

12 Ha az igazak vigadnak, az nagy dicsőséget jelent, ha a bűnösök kerülnek felül, keresni kell az embereket. Péld 11,10-11; 28,28; 29,2

13 Aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége, aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer. Zsolt 32,3-5; 1Jn 1,8-9

14 Boldog ember, aki mindig istenfélő, de a kemény szívű bajba esik.

15 Olyan a szegény népen uralkodó bűnös, mint a morgó oroszlán és az éhes medve.

16 Ha esztelen a fejedelem, nagy lesz az elnyomás, de ha gyűlöli a nyerészkedést, hosszú ideig él.

17 Akit vérontás bűne terhel, hadd fusson a sírig, ne segíts neki! 1Móz 4,14

18 Aki feddhetetlenül él, az segítséget kap, de aki görbe utakon jár, egyszer csak elbukik.

19 Aki műveli a földjét, annak elég kenyér jut, de aki hiábavalóságokat hajhász, annak szegénység jut. Péld 12,11

20 A megbízható ember bőven kap áldást, de aki gyorsan akar meggazdagodni, nem marad büntetlenül. Péld 20,21

21 A személyválogatás nem jó dolog, egy falat kenyérért is vétekbe viheti az embert. 3Móz 19,15; 5Móz 1,17; Péld 18,5; 24,23

22 Gyorsan akar gazdagságra jutni a kapzsi, de nem tudja, hogy ínségbe jut. Péld 23,4; 1Tim 6,9

23 Aki figyelmezteti az embereket, az végül kedvesebb lesz annál, aki csak hízeleg. Péld 27,5

24 Aki meglopja apját és anyját, és azt gondolja, hogy az nem bűn, cinkosa az a gonosztevőnek. Mt 15,5

25 A telhetetlen ember viszályt szít, de aki az Úrban bízik, az gyarapodik.

26 Aki a maga eszében bízik, ostoba, de aki bölcsen él, az megmenekül. Péld 3,5; 22,19; Jer 17,5.7; 2Kor 1,9

27 Nem fog szűkölködni az, aki ad a szegénynek, de aki elfordítja tőle tekintetét, azt sok átok éri. Péld 22,9; 2Kor 9,6-9

28 Ha fölemelkednek a bűnösök, elrejtőzik az ember, de ha azok elpusztulnak, sokan lesznek az igazak. Péld 11,10-11; 28,12; 29,2

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában