A PÉLDABESZÉDEK KÖNYVE

24. fejezet

A meggondolatlanság és a restség romlásba dönt

1 Ne irigyeld a rossz embereket, és ne kívánj velük lenni! Zsolt 37,1; 73,3.26-27; Péld 3,31; 23,17; 24,19

2 Mert pusztításon töpreng a szívük, és bántó, amit beszél az ajkuk.

3 Bölcsesség építi a házat, értelem szilárdítja meg,

4 és ismeret tölti meg a szobákat mindenféle drága és kedves értékkel.

5 A bölcs férfi erős, és a tudós ember nagy erejű.

6 Megfontoltság kell a háborúhoz, és segítséget jelent a sok tanácsadó. Péld 20,18

7 Magas a bolondnak a bölcsesség: ne nyissa ki száját a kapuban!

8 Aki gonosz tettet tervez, azt alattomos embernek hívják.

9 Az alattomos bolondság vétek, és utálják az emberek a csúfolódót.

10 A nyomorúság idején kiderül, hogy erős-e az, aki annak mondja magát.

11 Mentsd meg azokat, akiket halálra visznek, és ne fordulj el azoktól, akiket a vesztőhelyre hurcolnak! Jób 29,12-13; Zsolt 82,4

12 Ha azt mondanád, hogy erről nem tudunk, az, aki a szíveket vizsgálja, beléd lát, és aki lelkedet őrzi, ismer; ő megfizet az embernek cselekedete szerint. Jób 34,11; Róm 2,6

13 Egyél, fiam, mézet, mert jó, és a lépes méz édes az ínyednek.

14 Tudd meg hát, hogy ilyen a bölcsesség a lelkednek: ha megtalálod, van jövendőd, és reménységed nem semmisül meg.

15 Ne ólálkodj, te bűnös, az igaz lakóhelyénél, ne pusztítsd el nyugvóhelyét!

16 Mert ha hétszer elesik is az igaz, mégis fölkel, de a bűnösök elbuknak a bajban. Zsolt 37,24; Mik 7,8

17 Ha elesik ellenséged, ne örülj, és ha elbukik, ne vigadjon a szíved, Jób 31,29; Péld 17,5; Abd 12.15

18 mert az Úr meglátja, rosszallja, és elfordítja haragját róla.

19 Ne haragudj a gonosztevőkre, ne irigyeld a bűnösöket! Zsolt 37,1; 73,3.17-27; Péld 3,31; 23,17; 24,1

20 Mert nincs jövője a gonosznak, a bűnösök mécsese kialszik. Jób 18,5-6; Péld 13,9

21 Fiam, féld az Urat és a királyt, és felforgatók közé ne keveredj! Róm 13,1-2; 1Pt 2,17

22 Mert hirtelen támad rájuk a veszedelem, és ki tudja: kettőjüktől milyen pusztulás jön?

23 Ezek is a bölcsek mondásai: Nem jó a személyválogatás a törvénykezésben. 3Móz 19,15; 5Móz 1,17; Péld 18,5; 28,21

24 Aki igaznak mondja a bűnöst, azt átkozzák a népek, és kárhoztatják a nemzetek.

25 De akik igazságot szolgáltatnak: jó dolguk lesz, és gazdag áldás száll rájuk.

26 Ajkakat csókol az, aki helyes választ ad.

27 Lásd el kinti tennivalódat, és végezd el mezei munkádat, azután építsd házadat! Lk 14,28-30

28 Ne tanúskodj ok nélkül felebarátod ellen: miért szednéd rá beszédeddel? 2Móz 20,16

29 Ne mondd: Ahogy ő bánt velem, én is úgy bánok vele, megfizetek mindenkinek cselekedete szerint! Péld 20,22; Róm 12,19

30 Elmentem a lusta ember földje mellett, és az esztelen ember szőlője mellett,

31 és láttam, hogy egészen fölverte a gaz, színét elfedte a gyom, és kőkerítése összedőlt.

32 Amikor ezt láttam, elgondolkoztam, elnéztem, és ezt az okulást szereztem:

33 Még egy kis alvás, egy kis szunnyadás, összetett kézzel fekvés: Péld 6,10-11

34 így tör rád a szegénység, mint az útonálló, és a szűkölködés, mint egy fegyveres ember.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában