A PÉLDABESZÉDEK KÖNYVE

8. fejezet

A bölcsesség mindennél nagyobb kincs

1 Nem kiált-e a bölcsesség, nem hallatja-e szavát az értelem? Péld 1,20

2 Kiáll a magaslatok ormára, az útra, a keresztutakra.

3 A városba vivő kapuknál, a bejáratoknál hangosan kiált. Péld 1,21

4 Hozzátok kiáltok, férfiak, szavam az emberekhez szól.

5 Legyetek okosak, ti, együgyűek, legyetek értelmesek, ti, ostobák!

6 Hallgassatok rám, mert fontos dolgokat mondok, ha felnyitom ajkamat, helyes, amit mondok.

7 Mert szám igazságot szól, ajkam utálja a gonoszt.

8 Számnak minden szava igaz, nincs bennük csalárdság vagy hamisság.

9 Mind világosak az értelmeseknek, és az ismeretre vágyóknak érthetők.

10 Intésemet fogadjátok el, ne az ezüstöt, inkább a tudást, mint a színaranyat!

11 Mert értékesebb a bölcsesség az igazgyöngynél, és nem fogható hozzá semmiféle drágaság. Péld 3,14

12 Én, a bölcsesség, együtt lakom az okossággal, és nálam van a megfontolt tudás.

13 Aki féli az Urat, gyűlöli a rosszat. A kevélyt és a kevélységet, a helytelen utat meg az álnok beszédet gyűlölöm. Jób 28,28

14 Enyém a tanács és a jutalom, én vagyok az értelem, enyém a hatalom.

15 Általam uralkodnak a királyok, és rendelkeznek igazságosan a fejedelmek. Péld 16,12

16 Általam vezetnek a vezérek, és ítélkeznek igazságosan az elöljárók.

17 Szeretem azokat, akik engem szeretnek, megtalálnak engem, akik keresnek.

18 Gazdagság és megbecsülés van nálam, maradandó vagyon és igazság. Péld 3,16

19 Gyümölcsöm drágább az aranynál, a színaranynál is, és jövedelmem a színezüstnél. Péld 3,14; 16,16

20 Az igazság ösvényén járok és a törvénynek az útjain,

21 hogy örökséget adjak az engem szeretőknek, és megtöltsem kincstárukat.

22 Az Úr útjának kezdetén alkotott engem, művei előtt réges-régen.

23 Az ősidőkben formált engem, kezdetben, mielőtt a föld létrejött. Kol 1,17

24 Mikor még nem voltak mélységek, megszülettem, mikor még nem voltak tele a források vízzel. Kol 1,15

25 Mielőtt a hegyek helyükre kerültek, a halmok létrejötte előtt megszülettem;

26 amikor még nem alkotta meg a földet, a rónákat, még a világ legelső porszemét sem.

27 Ott voltam, amikor megszilárdította az eget, amikor kimérte a látóhatárt a mélység fölött. Jób 38,4

28 Amikor megerősítette odafönt a fellegeket, amikor felbuzogtak a mélység forrásai, Jób 38,9

29 amikor határt szabott a tengernek, hogy a víz át ne léphesse partját, amikor kimérte a föld alapjait, Jób 38,8.10-11; Zsolt 104,9

30 én már mellette voltam mint kedvence, és gyönyörűsége voltam mindennap, színe előtt játszadozva mindenkor.

31 Játszadoztam földje kerekségén, és gyönyörködtem az emberekben.

32 Ezért, fiaim, hallgassatok rám, mert boldogok, akik megőrzik útjaimat!

33 Hallgassatok az intésre, hogy bölcsek legyetek, és ne hanyagoljátok el azt!

34 Boldog ember az, aki hallgat rám, ajtóm előtt vigyázva mindennap, ajtófélfáimat őrizve. Zsolt 84,11

35 Mert aki engem megtalál, az életet találja meg, és kegyelmet nyer az Úrtól.

36 De aki vétkezik ellenem, magának árt, gyűlölőim mind a halált szeretik.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában