2Krónika

14. fejezet

Asa eltörli a bálványozást, és megerősíti a városait

1 Elaluvék pedig Abija az ő atyáival, és eltemeték őt a Dávid városában, s uralkodék helyette az ő fia, Asa, akinek idejében tíz esztendeig volt békesség a földön. 1Kir 15,8

2 És Asa mindazt cselekedé, ami jó és igaz vala az Úr előtt, az ő Istene előtt.

3 Elrontá az idegen istenek oltárait és a magaslatokat, a bálványokat eltöreté, és az Aserákat kivágatá. 2Krón 12,1; 1Kir 11,7.8

4 És megparancsolá Júdának, hogy az Urat, az ő atyáik Istenét keressék, és cselekedjék az Isten törvényét és parancsolatát.

5 Kipusztítá Júda minden városaiból a magaslatokat és a nap-oszlopokat, és az ország csendes lőn alatta.

6 És építtetett megerősített városokat Júdában, mivelhogy nyugodalomban volt a föld, és senki sem folytatott ellene háborút azokban az esztendőkben, mert az Úr nyugodalmat adott vala néki.

7 Mert ezt mondja vala Júdának: Építsük meg a városokat, és vegyük körül kerítéssel, tornyokkal, kapukkal, zárakkal, míg a föld birodalmunkban van, mert megkerestük az Urat, a mi Istenünket, megkerestük, és nyugodalmat adott nékünk mindenfelől. Azért építének, és lőn jó előmenetelük.

8 Vala pedig az Asa serege, amely pajzsot és kopját visel vala, Júdából háromszázezer. És Benjáminból pajzsot viselők és kézívesek kétszáznyolcvanezren valának. Mindezek erős vitézek.

Asa győzelme a szerecseneken

9 És kijöve őellenük a szerecsen Zérah, ezerszer ezer emberrel és háromszáz szekérrel, és méne Marésáig. 2Krón 16,8

10 Kiméne Asa is őellene, és viadalhoz készülének a Sefáta völgyben, Marésa mellett.

11 Akkor kiálta Asa az Úrhoz, az ő Istenéhez, és monda: Oh, Uram, nincs különbség előtted a sok között és az erő nélkül való között, hogy megsegítsed! Segélj meg minket, oh, mi Urunk, Istenünk, mert benned bízunk, és a te nevedben jöttünk e sokaság ellen! Oh, Uram, te vagy a mi Istenünk, ne vegyen ember terajtad erőt! 1Sám 14,6

12 Megveré azért az Úr a szerecseneket Asa és Júda előtt, és elfutának a szerecsenek.

13 És üldözé őket Asa az ő seregével Gerárig, és elhullának a szerecsenek közül sokan, hogy közülük senki sem marada életben, mert leverettek az Úr előtt és az ő serege előtt. És hozának nagy zsákmányt.

14 És Gérár környékén elpusztítának minden várost, mert az Úrtól való rettegés szállotta meg őket. És a városokat mind feldúlták, mivelhogy sok ragadomány vala azokban.

15 A barmok tanyáit is lerombolták, és sok juhot és tevét elhajtának, s úgy tértek vissza Jeruzsálembe.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában