MÓZES II. KÖNYVE

30. fejezet

Illatáldozati oltár

1 Csinálj oltárt a füstölő szerek füstölgésére is, sittimfából csináld azt! 2Móz 37,25

2 Egy sing hosszú, egy sing széles, négyszögű és két sing magas legyen, ugyanabból legyenek szarvai is!

3 És borítsd meg azt tiszta arannyal, a tetejét és oldalait körös-körül, és szarvait is! Aranypártázatot is csinálj hozzá körös-körül!

4 Csinálj hozzá két aranykarikát is pártázata alá a két oldalán, mindkét oldalára csináld, hogy legyenek rúdtartókul, hogy azokon hordozzák azt!

5 És a rudakat csináld sittimfából, és borítsd meg azokat arannyal!

6 És tedd azt a függöny elé, amely a bizonyság ládája mellett a bizonyság fedele előtt van, ahol megjelenek néked!

7 Áron pedig füstölögtessen rajta minden reggel jó illatú füstölőszert; mikor a mécseket rendbe szedi, akkor füstölögtesse azt!

8 És amikor Áron este felrakja a mécseket, füstölögtesse azt! Szüntelen való illattétel legyen ez az Úr előtt nemzetségről nemzetségre!

9 Ne áldozzatok azon idegen füstölőszerekkel, se égőáldozattal, se ételáldozattal, italáldozatot se öntsetek reá!

10 És egyszer egy esztendőben engesztelést végezzen Áron annak szarvainál az engesztelő napi áldozat véréből; egy esztendőben egyszer végezzen engesztelést azon nemzetségről nemzetségre! Szentségek szentsége ez az Úrnak.

Templomadó

11 Azután szóla az Úr Mózesnek, mondván:

12 Mikor Izráel fiait fejenként számba veszed, adja meg ki-ki életének váltságát az Úrnak az ő megszámláltatásakor, hogy csapás ne legyen rajtuk az ő megszámláltatásuk miatt! 4Móz 1,2

13 Ezt adja mindaz, aki átesik a számláláson: fél siklust a szent siklus szerint (egy siklus húsz gera); a siklusnak fele áldozat az Úrnak.

14 Mindaz, aki átesik a számláláson húsz esztendőstől fogva felfelé, adja meg az áldozatot az Úrnak!

15 A gazdag ne adjon többet, és a szegény ne adjon kevesebbet fél siklusnál, amikor megadják az áldozatot az Úrnak engesztelésül a ti lelketekért!

16 És szedd be az engesztelési pénzt az Izráel fiaitól, és add azt a gyülekezet sátorának szolgálatára, hogy az Izráel fiainak emlékezetéül legyen az az Úr előtt, engesztelésül a ti lelketekért!

Rézmedence

17 Azután szóla az Úr Mózesnek, mondván:

18 És csinálj rézmedencét, lábát is rézből, mosakodásra, és tedd azt a gyülekezet sátora közé és az oltár közé, és tölts bele vizet,

19 hogy Áron és az ő fiai abból mossák meg kezeiket és lábaikat!

20 Amikor a gyülekezet sátorába mennek, mosakodjanak meg vízben, hogy meg ne haljanak, vagy mikor az oltárhoz járulnak, hogy szolgáljanak, és tűzáldozatot füstölögtessenek az Úrnak!

21 Kezeiket is, lábaikat is mossák meg, hogy meg ne haljanak! És örökkévaló rendtartásuk lesz ez nékik, néki és az ő magvának nemzetségről nemzetségre.

Szent kenet

22 Ismét szóla az Úr Mózesnek mondván:

23 Te pedig végy drága fűszereket, híg mirhát ötszáz siklusért, jó illatú fahéjat félennyit kétszázötvenért és illatos kalmust is kétszázötvenért!

24 Kásiát pedig ötszázért a szent siklus szerint, és egy hin faolajt.

25 És csinálj abból szent kenetnek olaját, elegyített kenetet, a kenetkészítők mestersége szerint! Legyen az szent kenőolaj!

26 És kend meg azzal a gyülekezet sátorát és a bizonyság ládáját,

27 az asztalt is és annak minden edényét, a gyertyatartót és annak edényeit és a füstölő oltárt,

28 az egészen égő áldozatnak oltárát is és annak minden edényit, a mosdómedencét és annak lábát!

29 Így szenteld meg azokat, hogy szentségek szentségévé legyenek! Valami illeti azokat, szent legyen!

30 Kend fel Áront is és az ő fiait is, így szenteld fel őket papjaimmá!

31 Az Izráel fiainak pedig így szólj: Szent kenetnek olaja legyen ez nékem, a ti nemzetségeiteknél is!

32 Ember testét azzal meg ne kenjék, se ahhoz hasonlót, annak mértékei szerint ne csináljatok! Szent az, szent legyen előttetek is!

33 Valaki ahhoz hasonló kenetet csinál, vagy azzal idegent ken meg, kitöröltessék az ő népe közül!

Füstölőszer

34 Monda ismét az Úr Mózesnek: Végy fűszereket, csepegő gyantát, onyxot, galbánt, e fűszereket és tiszta tömjént egyenlő mértékkel!

35 És csinálj belőlük füstölőszert a fűszercsináló elegyítése szerint; tiszta és szent legyen az!

36 És abból törj apróra, és tégy belőle a bizonyság ládája elé a gyülekezet sátorában, ahol megjelenek néked! Szentségek szentsége legyen ez előttetek!

37 És a füstölőszer, amelyet készítesz, az Úrnak szentelt legyen előtted; annak mértéke szerint magatoknak ne csináljatok!

38 Mindaz, aki hasonló füstölőt csinál ehhez, hogy azt illatoztassa, irtassék ki az ő népe közül!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában