MÓZES II. KÖNYVE

29. fejezet

A papok és az oltár felszentelése

1 Ez az, amit ővelük cselekedjél, az ő felszentelésükre, hogy az én papjaim legyenek: Végy egy tulkot, fiatal marhát és hiba nélkül való két kost! 3Móz 8,2

2 És kovásztalan kenyeret és olajjal elegyített kovásztalan kalácsokat meg olajjal kent kovásztalan lepényeket is; búzalisztlángból készítsd azokat!

3 És tedd azokat egy kosárba, és vidd fel azokat a kosárban a tulokkal és a két kossal együtt!

4 Áront pedig és az ő fiait állítsd a gyülekezet sátorának ajtaja elé, és mosd meg őket vízzel!

5 És vedd a ruhákat, és öltöztesd fel Áront a köntösbe, az efódhoz való palástba és az efódba meg a hósenbe, és övezd fel őt az efód övével!

6 Tedd a süveget is fejére, és a szent koronát tedd a süvegre!

7 És vedd a kenetnek olaját, és töltsd az ő fejére, így kend fel őt!

8 Fiait is állítsd elő, és öltöztesd fel őket a köntösökbe!

9 És övezd körül őket övvel, Áront és az ő fiait, és tégy a fejükre süvegeket is, hogy övék legyen a papság örök rendelés szerint! Így iktasd be tisztükbe Áront és fiait!

10 Azután állíttasd a tulkot a gyülekezet sátora elé, és Áron és az ő fiai tegyék kezeiket a tulok fejére!

11 És vágd le a tulkot az Úr előtt a gyülekezet sátorának ajtajánál!

12 Azután végy a tulok véréből, és hintsd azt ujjaiddal az oltár szarvaira, a többi vért pedig töltsd mind az oltár aljára!

13 És vedd a kövéréből mindazt, ami a belet fedi, és a májon lévő hártyát és a két vesét a rajtuk lévő kövérrel együtt, és füstölögtesd el az oltáron!

14 A tulok húsát, bőrét és ganéját pedig égesd el a táboron kívül: bűnért való áldozat az! Zsid 13,11

15 Vedd az egyik kost is, és Áron és az ő fiai tegyék kezeiket a kos fejére!

16 Azután vágd le a kost, és vedd annak vérét, és hintsd azt az oltárra körös-körül!

17 A kost pedig vagdald tagjaira, és mosd meg a belét és lábszárait, és tedd rá tagjaira és fejére!

18 Azután füstölögtesd el az egész kost az oltáron: égőáldozat az az Úrnak, kedves illatú tűzáldozat az Úrnak!

19 Vedd a másik kost is, és Áron és az ő fiai tegyék kezeiket a kos fejére!

20 Azután vágd le a kost, és végy annak véréből, és hintsd meg azzal Áron füle cimpáját és az ő fiai jobb fülének cimpáját, és az ő jobb kezük hüvelykét és jobb lábuk hüvelykét; a többi vért pedig hintsd az oltárra körös-körül!

21 Azután végy a vérből, mely az oltáron van, és a kenetnek olajából, és hintsd Áronra és az ő ruháira, s vele együtt az ő fiaira és az ő fiainak ruháira, hogy szent legyen ő és az ő ruhái, s vele együtt az ő fiai és az ő fiainak ruhái!

22 Azután vedd a kosból a kövérét, a farkát s a belet borító kövéret meg a máj hártyáját meg a két veséjét a rajtuk levő kövérével és a jobb lapockát, mert felavatási kos ez.

23 Meg egy kenyeret és egy olajos kalácsot és egy lepényt a kovásztalan kenyérnek kosarából, mely az Úr előtt van.

24 És rakd mindezeket az Áron kezeire és az Áron fiainak kezeire, és lóbáltasd meg azokat az Úr előtt!

25 Azután vedd le azokat kezükről, és füstölögtesd el az oltáron az égőáldozat felett kedves illatul az Úr előtt; az Úrnak tűzáldozata az.

26 Vedd az Áron felavatási kosának szegyét is, és lóbáld meg azt az Úr előtt; azután legyen az a te részed!

27 Így szenteld meg a meglóbált szegyet és a felemelt lapockát, amelyet meglóbáltak, és amelyet felemeltek Áronnak és az ő fiainak felavatási kosából!

28 És legyen ez Áronnak és az ő fiainak része örökké az Izráel fiaitól, mert felmutatott adomány ez, és felmutatott adomány legyen Izráel fiai részéről az ő hálaáldozataikból; az Úrnak felmutatott adomány. 3Móz 7,31-34

29 A szent öltözetek pedig, amelyek az Áronéi, legyenek őutána az ő fiaié, hogy azokban kenettessenek fel, és azokban állíttassanak tisztükbe!

30 Hét napon öltözzék azokba, aki az ő fiai közül őutána pap lesz, aki bemenendő lesz a gyülekezet sátorába, hogy a szent helyen szolgáljon!

31 A felavatási kost pedig vedd, és főzd meg annak húsát szent helyen!

32 És a kosnak húsát és a kenyeret, mely a kosárban van, a gyülekezet sátorának ajtajánál egye meg Áron és az ő fiai! 3Móz 8,31

33 Ők egyék meg azokat, amik által az engesztelés történt, hogy tisztükbe állíttassanak és felszenteltessenek! De idegen ne egyék azokból, mert szentek azok.

34 Ha pedig valami megmarad az avatási húsból vagy a kenyérből reggelig, tűzzel égesd meg a maradékot; meg ne egyék, mert szent az.

35 Áronnal tehát és az ő fiaival akképpen cselekedjél, amint megparancsoltam néked; hét napon át állítsd őket tisztükbe!

36 És naponként készíts bűnáldozati tulkot engesztelésül, és tisztítsd meg az oltárt, mikor engesztelő áldozatot végzesz rajta, és kend meg azt, hogy megszenteltessék!

37 Hét napon tégy engesztelő áldozatot az oltáron, és szenteld meg azt, hogy felette igen szentséges legyen az oltár! Valami illeti az oltárt, szent legyen! Mt 23,19

Mindennapi áldozat

38 Ez pedig az, amit áldoznod kell az oltáron: esztendős két bárányt mindennap szüntelen.

39 Az egyik bárányt reggel áldozd meg, a másik bárányt pedig áldozd meg este!

40 És az egyik bárányhoz végy egy tized lisztlángot, egy negyed hin-nyi sajtolt olajjal vegyítve; italáldozatul pedig egy negyed hin-nyi bort!

41 A másik bárányt este áldozd meg, ugyanazzal az étel- és italáldozattal készítsd azt, mint reggel kedves illatul, tűzáldozatul az Úrnak!

42 Szüntelen égő áldozat legyen az a ti nemzetségeitek között a gyülekezet sátorának ajtajánál az Úr előtt, ahol megjelenek néktek, hogy veled ott szóljak!

43 Ott jelenek meg az Izráel fiainak, és megszenteltetik az én dicsőségem által.

44 És megszentelem a gyülekezetnek sátorát és az oltárt, Áront és az ő fiait is megszentelem, hogy papjaim legyenek.

45 És az Izráel fiai között lakozom, és nékik Istenük lészek. 2Kor 6,16

46 És megtudják, hogy én, az Úr vagyok az ő Istenük, aki kihoztam őket Egyiptom földéről, hogy közöttük lakozhassam, én, az Úr, az ő Istenük.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában