Malakiás

4. fejezet

4. fejezet

1 Mert ímé, eljön a nap, lángoló, mint a sütőkemence, és olyanná lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a pozdorja, és megégeti őket az eljövendő nap – azt mondja a Seregeknek Ura –, amely nem hagy rajtuk gyökeret, sem ágat.

2 És feltámad néktek, akik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, és kimentek és ugrándoztok, mint a hizlalt tulkok.

3 És széttapodjátok a gonoszokat, és porrá lesznek lábaitok nyomása alatt azon a napon, amelyet én szerzek – azt mondja a Seregeknek Ura.

4 Emlékezzetek meg Mózesnek, az én szolgámnak törvényéről, amelyet rendeltem őáltala a Hóreben az egész Izráelnek rendelésekül és ítéletekül. 2Móz 20,2-17

5 Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Mt 11,7.10.14

6 És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek, és meg ne verjem e földet átokkal.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában