MÁTÉ EVANGÉLIUMA

 • 1. fejezet

  Krisztus nemzetségi táblázata Krisztus fogantatása, neve, születése
 • 2. fejezet

  Keleti bölcsek Krisztus Egyiptomba menekülése Heródes gyermekgyilkossága Jézus visszatérése és Názáretben lakása
 • 3. fejezet

  János megtérést prédikál János megkereszteli Jézust
 • 4. fejezet

  Jézust megkísérti a Sátán Jézus megkezdi tanítói munkáját Jézus elhívja első tanítványait Jézus mindenféle betegséget gyógyít
 • 5. fejezet

  Hegyi beszéd. Kik a boldogok. A tanítványok méltósága és kötelessége A törvény igazi betöltése
 • 6. fejezet

  Alamizsna, könyörgés, böjtölés Óvás világias lelkülettől
 • 7. fejezet

  Szeretetlen ítélkezésről Az ima erejéről Isten akaratának teljesítéséről
 • 8. fejezet

  Jézus leprást gyógyít Jézus meggyógyítja a százados szolgáját Jézus meggyógyítja Péter anyósát és más betegeket Jézus útbaigazít két tanítványt Jézus lecsendesíti a háborgó tengert Jézus meggyógyít két megszállottat
 • 9. fejezet

  Gutaütött Máté és Keresztelő János tanítványai Jairus leánya és a vérfolyásos asszony Két vak meg egy néma Jézus tanít és gyógyít; parancsolja, hogy kérjünk lelki munkásokat az aratásba
 • 10. fejezet

  Krisztus kiküldi tizenkét apostolát. Hatalmat ad nekik és tanítja őket
 • 11. fejezet

  Keresztelő János kérdése és Krisztus róla szóló bizonyságtétele Jaj a meg nem térő városoknak Hálát ad az Atyának Hívja a megfáradtakat
 • 12. fejezet

  Krisztus védelmébe veszi a szombati kalásztépést és gyógyítást Jézus megszállottat gyógyít, a farizeusokat feddi istenkáromlásuk miatt, és visszautasítja jelkívánásukat Jézus megmutatja, kik az ő igazi rokonai
 • 13. fejezet

  Hét példázat az Isten országáról Jézust saját szülőföldjén megvetik
 • 14. fejezet

  Keresztelő János halála Jézus megvendégel ötezer férfit Jézus a tengeren jár Jézus mindenkit meggyógyít, aki hozzá ér
 • 15. fejezet

  A törvényt kiforgató emberi szabályok A kananeus asszony kérése Betegek gyógyulása Négyezer férfi megvendégelése
 • 16. fejezet

  A farizeusok jelkívánása és kovásza Péter vallástétele és a kulcsok Jézus először jelenti be szenvedéseit. Krisztus követése
 • 17. fejezet

  Krisztus megdicsőülése A holdkóros meggyógyítása Jézus másodszor jelenti be szenvedéseit A templomadó
 • 18. fejezet

  A gyermeki lelkületről. Botránkozásról A kulcsok hatalma Békülékenység. Példázat az adós szolgáról
 • 19. fejezet

  Házassági elválás Jézus megáldja a kis gyermekeket A gazdag ifjú
 • 20. fejezet

  Példázat a szőlőmunkásokról Jézus harmadszor jelenti be szenvedéseit Zebedeus fiai; rangkérdés Két vak
 • 21. fejezet

  Krisztus bevonulása Jeruzsálembe A templom megtisztítása Terméketlen fügefa Jézus beszédei a templomban Példázat a gonosz szőlőművesekről
 • 22. fejezet

  Példázat a királyi menyegzőről Az adópénz Feltámadás A nagy parancsolat Krisztus Dávidnak fia és Ura
 • 23. fejezet

  Feddő beszéd a farizeusok és írástudók ellen. Jeruzsálem nagy bűnei és büntetése
 • 24. fejezet

  Jeruzsálem elpusztulásáról, Krisztus visszajöveteléről és a világ végéről. Intés vigyázásra
 • 25. fejezet

  Példázat tíz szűzről Példázat a talentumokról Az utolsó ítéletről
 • 26. fejezet

  Jézus utoljára jelenti be szenvedéseit Jézus megkenetése Betániában Páska és úrvacsora Gyötrődés a Gecsemáné kertjében Júdás árulása Jézus elfogatása. Kihallgatás a főpapnál Péter megtagadja Jézust
 • 27. fejezet

  Jézus Pilátus előtt. Az áruló Júdás halála Jézus és Barabbás Jézus megostorozása, csúfolása, megfeszítése és halála Jézus temetése
 • 28. fejezet

  Jézus feltámadása. A feltámadott megjelenései. A keresztség parancsa

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában