MÁRK EVANGÉLIUMA

 • 1. fejezet

  Keresztelő János hirdeti és megkereszteli Jézus Krisztust, aki megkísértetik, prédikál, tanítványokat választ és betegeket gyógyít
 • 2. fejezet

  A gutaütött Máté elhívása A böjt Kalásztépés szombaton
 • 3. fejezet

  Jézus szombaton meggyógyítja a sorvadt kezűt Jézus meggyógyít sok megszállottat Jézus kiválasztja a tizenkettőt Jézus feddi a farizeusokat a Szentlélek elleni káromlásért Jézus megmondja, kik az ő igazi rokonai
 • 4. fejezet

  Példázatok Isten országáról A tenger lecsendesítése
 • 5. fejezet

  Jézus csodatétele az megszállottal Jézus meggyógyítja a vérfolyásos asszonyt, és feltámasztja Jairus leányát
 • 6. fejezet

  Jézust megvetik Názáretben Az apostolok kiküldetése Keresztelő János halála Ötezer férfi megvendégelése Jézus a tengeren jár Sok beteg meggyógyul
 • 7. fejezet

  Jézus óv az emberi szabályoktól Jézus meggyógyítja a kánaáni asszony leányát Jézus süketnémát gyógyít
 • 8. fejezet

  A négyezrek megvendégelése A farizeusok jelkívánása. Óvás a farizeusok és Heródes kovászától A vak meggyógyítása Péter vallástétele Jézus először jelenti be szenvedéseit
 • 9. fejezet

  Krisztus megdicsőülése A megszállott néma meggyógyítása Jézus másodszor jelenti be szenvedéseit Rangkérdés. Alázatosság és a kicsinyek befogadása. Óvás botránkoztatástól
 • 10. fejezet

  Házassági elválásról Jézus megáldja a kisgyermekeket A gazdag ifjú Jézus harmadszor jelenti be szenvedéseit Zebedeus fiai Bartimeus
 • 11. fejezet

  Krisztus bevonulása Jeruzsálembe Jézus megátkozza a fügefát, megtisztítja a templomot, hitre, imádkozásra és bocsánatkészségre int Jézus teljhatalmát védi
 • 12. fejezet

  Példázat a szőlőművesekről Az adófizetésről Kérdés a feltámadásról Kérdés a legnagyobb parancsról Krisztus Dávidnak Fia és Ura Óvás az írástudóktól A szegény özvegy két fillérje
 • 13. fejezet

  Jézus beszéde Jeruzsálem pusztulásáról és az ő dicsőséges eljöveteléről. Óvások és intések
 • 14. fejezet

  Krisztus megkenetése Betániában Páska, és az úrvacsora szereztetése Gyötrődés a Gecsemáné kertjében Jézus elfogatása Kihallgatás, vallomás és szenvedés Kajafás előtt Péter bűne és bűnbánata
 • 15. fejezet

  Jézus Pilátus előtt. Elítéltetése, tövises koronája Jézus kereszthalála Jézus temetése
 • 16. fejezet

  Krisztus feltámadása A feltámadt Krisztus megjelenései Keresztség parancsa Mennybemenetel

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában