LUKÁCS EVANGÉLIUMA

 • 1. fejezet

  Előszó Angyal adja hírül Keresztelő János születését Krisztus születését adja hírül Gábriel Mária látogatása Erzsébetnél Mária éneke János születése és körülmetélése Zakariás éneke
 • 2. fejezet

  Krisztus születése Jézust körülmetélik, bemutatják az Úrnak. Simeon és Anna Jézus a templomban tizenkét éves korában. Názáreti ifjúsága
 • 3. fejezet

  Keresztelő János megtérést prédikál, Krisztusról bizonyságot tesz Jézus megkeresztelkedése és nemzetségi táblázata
 • 4. fejezet

  Jézus megkísértése Krisztus megkezdi tanítói szolgálatát, és Názáretben prédikál Jézus Kapernaumban prédikál, ördöngöst gyógyít meg Jézus meggyógyítja Péter anyósát
 • 5. fejezet

  Péter csodálatos halfogása A leprás meggyógyítása A gutaütött meggyógyítása Máté elhívatása Jézus magyarázata a böjtről
 • 6. fejezet

  A szombat napi kalásztépés és a sorvadt kezű meggyógyítása A tizenkét apostol kiválasztása Krisztus mezei prédikációja
 • 7. fejezet

  A százados szolgájáról A naini özvegy fiáról Keresztelő János követei A bűnös nő megkeni Jézus lábát
 • 8. fejezet

  Krisztus női követői Példázat a magvetőről Krisztus igazi rokonai A háborgó tenger lecsendesítése A megszállott meggyógyítása Jézus feltámasztja Jairus leányát, meggyógyítja a vérfolyásos asszonyt
 • 9. fejezet

  A tizenkét apostol kiküldése Ötezer férfi megvendégelése Péter vallástétele. Jézus először jelenti be szenvedéseit Jézus megdicsőülése A megszállott meggyógyítása. Jézus másodszor jelenti be szenvedéseit A tanítványok rangvitája A tanítványok hevessége Jézus követése
 • 10. fejezet

  A hetven tanítvány kiküldése és visszajövetele Jézus hálaimája Példázat az irgalmas samaritánusról Mária és Márta: egy a szükséges dolog
 • 11. fejezet

  Krisztus imádkozni tanít Jézus néma ördögöt űz ki Jónás jele Feddő beszéd a farizeusok és írástudók gonoszsága és képmutatása ellen
 • 12. fejezet

  Óvás képmutatástól és kishitűségtől Óvás telhetetlenségtől és aggódástól Az idők jelei
 • 13. fejezet

  A galileaiak megöletése A tizennyolc éve beteg meggyógyítása szombatnapon Példázatok és beszédek Isten országáról Üzenet Heródesnek. Ítélet Jeruzsálem felett
 • 14. fejezet

  A vízkóros meggyógyítása szombaton Példázat a nagy vacsoráról Önmegtagadás
 • 15. fejezet

  Példázat az elveszett juhról, a drachmáról és a tékozló fiúról
 • 16. fejezet

  Példázat a hamis sáfárról A gazdagról és Lázárról
 • 17. fejezet

  Botránkozások, megbocsátás, hit, cselekedetek A tíz leprás meggyógyítása Isten országának eljövetele
 • 18. fejezet

  A hamis bíróról és az özvegyasszonyról A farizeus és a vámszedő imája Jézus magához hívja a gyermekeket A gazdagság veszélyei Jézus harmadszor jelenti be szenvedéseit A vak meggyógyítása
 • 19. fejezet

  Zákeus Példázat a gírákról * Jézus bevonulása Jeruzsálembe Jézus sír Jeruzsálem felett Jézus megtisztítja a templomot
 • 20. fejezet

  Jézus teljhatalmát védi Példázat a gonosz szőlőművesekről Az adófizetésről Halottak feltámadásáról Krisztus Dávidnak fia és Ura Óvás az írástudóktól
 • 21. fejezet

  A szegény özvegy két fillérje Jézus beszéde Jeruzsálem pusztulásáról és az ő eljöveteléről
 • 22. fejezet

  Júdás elárulja Krisztust Páskabárány és úrvacsora A tanítványok nagyravágyása Jézus szenvedése az Olajfák hegyén Jézus elfogatása Péter megtagadja Jézust Jézus szenvedése Kajafás előtt
 • 23. fejezet

  Krisztus szenvedése és megaláztatása Pilátus és Heródes előtt Jézus elítéltetése Jézus a fájdalom útján Jézus megfeszíttetése és halála Jézus temetése
 • 24. fejezet

  Krisztus feltámadása Jézus megjelenik az emmausi tanítványoknak Jézus megjelenik az apostoloknak Jézus mennybemenetele

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában