JÁNOS EVANGYÉLIOMA

 • 1. fejezet

  Az örökkévaló Ige testté lett Keresztelő János bizonyságtétele az Isten Bárányáról Jézus első tanítványai
 • 2. fejezet

  Kánai menyegző Jézus megtisztítja a templomot
 • 3. fejezet

  Krisztus beszélgetése Nikodémussal Keresztelő János bizonyságot tesz Krisztusról
 • 4. fejezet

  Krisztus beszélgetése a samaritánus nővel A királyi tisztviselő fiának meggyógyítása
 • 5. fejezet

  Krisztus meggyógyítja a 38 éve beteget a Bethesda tavánál Jézus bíró és a halottak feltámasztója
 • 6. fejezet

  Jézus ötezer férfit megvendégel Jézus a tengeren jár Jézus arról beszél, hogy ő az élet kenyere Péter vallástétele
 • 7. fejezet

  Krisztus beszél a sátoros ünnepen
 • 8. fejezet

  A házasságtörő nő Jézus a világ világossága Beszéd a zsidók hitetlensége ellen
 • 9. fejezet

  A vakon született meggyógyítása A farizeusok vizsgálata a vakon született ellen
 • 10. fejezet

  A jó pásztorról és az ő juhairól
 • 11. fejezet

  Lázár feltámasztása A nagytanács döntése Jézus ellen
 • 12. fejezet

  Krisztus megkenetése Bethániában Krisztus bevonulása Jeruzsálembe Krisztus halálának gyümölcséről A nép hitetlensége
 • 13. fejezet

  A lábmosás Jézus jelzi árulóját A szeretet új parancsa Jézus megjósolja, hogy Péter megtagadja
 • 14. fejezet

  Jézus búcsúbeszédei. A Szentlelket ígéri
 • 15. fejezet

  Krisztus a szőlőtő
 • 16. fejezet

  Jézus az Atyához megy
 • 17. fejezet

  Krisztus főpapi imája önmagáért, tanítványaiért és a hívekért
 • 18. fejezet

  Jézus elfogatása Jézus vallomása a főtanács előtt. Péter megtagadja őt Kihallgatás Pilátus előtt
 • 19. fejezet

  Jézus Pilátus előtt. Megostorozás. Töviskorona Jézus megfeszítése. Utolsó szavai és halála Jézus temetése
 • 20. fejezet

  Krisztus feltámadása után megjelenik Mária Magdalénának Jézus megjelenik a tizenegynek és Tamásnak
 • 21. fejezet

  Krisztus megjelenése a Genezáret tavánál Kérdés Péterhez. Jövendölés róla és Jánosról Befejezés

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában