4Mózes

2. fejezet

A táborozás rendje

1 És szóla az Úr Mózesnek és Áronnak, mondván:

2 Az Izráel fiai ki-ki az ő zászlója alatt az ő atyáik háznépének jeleivel járjon tábort, a gyülekezet sátora körül járjon tábort annak oldalai felől!

3 Így járjanak pedig tábort: Keletre naptámadat felől Júda táborának zászlója az ő seregeivel és Júda fiainak fejedelme, Naasson, Amminádáb fia.

4 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: hetvennégyezer és hatszáz.

5 Mellette pedig tábort járjon Izsakhár törzse és Izsakhár fiainak fejedelme, Néthánéel, Suárnak fia.

6 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: ötvennégyezer és négyszáz.

7 Zebulon törzse és Zebulon fiainak fejedelme, Eliáb, Hélon fia,

8 az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: ötvenhétezer és négyszáz.

9 Mindnyájan, akik megszámlálva voltak Júda táborában: száznyolcvanhatezer és négyszáz az ő seregeik szerint. Ezek induljanak előre!

10 Rúben táborának zászlója legyen dél felől az ő seregeivel és Rúben fiainak fejedelme, Elisúr, Sedeúr fia!

11 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: negyvenhatezer és ötszáz.

12 Mellette pedig tábort járjon Simeon törzse és Simeon fiainak fejedelme, Selúmiel, Surisaddai fia!

13 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: ötvenkilencezer és háromszáz.

14 Azután Gád törzse és Gád fiainak fejedelme, Eliásáf, a Réuel fia.

15 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: negyvenötezer és hatszázötven.

16 Mindnyájan, akik megszámlálva voltak Rúben táborában: százötvenegyezer és négyszázötven az ő seregeik szerint. Ezek másodszorra induljanak!

17 Azután induljon a gyülekezet sátora a léviták táborával a táboroknak közepette! Amiképpen tábort járnak, akképpen induljanak, ki-ki az ő helyén az ő zászlója mellett!

18 Efraim táborának zászlója az ő seregeivel nyugat felé legyen, és Efraim fiainak fejedelme, Elisáma, Ammihud fia!

19 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: negyvenezer és ötszáz.

20 És őmellette legyen Manassé törzse és Manassé fiainak fejedelme, Gámliel, Pédasur fia!

21 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: harminckétezer és hétszáz.

22 Azután legyen Benjámin törzse és Benjámin fiainak fejedelme, Abidám, Gideóni fia!

23 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: harmincötezer és négyszáz.

24 Mindnyájan akik megszámlálva voltak Efraim táborában: száznyolcezer és száz az ő seregeik szerint. Ezek harmadszorra induljanak!

25 Dán táborának zászlója legyen észak felől az ő seregeivel és a Dán fiainak fejedelme, Ahiézer, Ammisaddai fia.

26 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: hatvankétezer és hétszáz.

27 Mellette pedig tábort járjon Áser törzse és Áser fiainak fejedelme, Págiel, az Okhrán fia!

28 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: negyvenegyezer és ötszáz.

29 Azután legyen Nafthali törzse és Nafthali fiainak fejedelme, Akhira, Enán fia!

30 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: ötvenháromezer és négyszáz.

31 Mindnyájan, akik megszámlálva voltak Dán táborában, százötvenhétezer és hatszáz! Utoljára induljanak az ő zászlóik szerint!

32 Ezek Izráel fiainak megszámláltjai az ő atyáiknak háznépei szerint. Mindnyájan, akik megszámlálva voltak táboronként, az ő seregeik szerint: hatszázháromezer-ötszáz és ötven. 2Móz 38,26; 4Móz 1,46

33 De a léviták nem voltak számba véve Izráel fiai között, amint megparancsolta volt az Úr Mózesnek. 4Móz 1,48.49

34 És cselekedének Izráel fiai mind aszerint, amint parancsolta volt az Úr Mózesnek: akképpen járának tábort az ő zászlóik szerint, és úgy indulának ki-ki az ő nemzetsége szerint az ő atyáiknak háznépe szerint.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában