4Mózes

30. fejezet

Fogadalmakról szóló törvény

1 És szóla Mózes az Izráel fiai közt lévő törzsek fejeinek, mondván: Ez az a beszéd, amelyet parancsolt az Úr:

2 Ha valamely férfi fogadást fogad az Úrnak, vagy esküt tesz, hogy lekötelezze magát valami kötésre, meg ne szegje az ő szavát, amint az ő szájából kijött, egészen úgy cselekedjék! 5Móz 23,21; Zsolt 116,14; Bír 11,30-40

3 Ha pedig asszony fogad fogadást az Úrnak, és kötésre kötelezi le magát az ő atyjának házában az ő fiatalságában,

4 és hallja az ő atyja az ő fogadását vagy kötelezését, amellyel lekötelezte magát, és nem szól arra az ő atyja, akkor megáll minden ő fogadása és minden kötelezés is, amellyel lekötelezte magát, megálljon.

5 Ha pedig megtiltja azt az ő atyja azon a napon, amelyen hallotta, nem áll meg semmi fogadása és kötelezése, amellyel lekötelezte magát, és az Úr is megbocsát néki, mert az ő atyja tiltotta meg azt.

6 Ha pedig férjhez megy, és így terhelik őt az ő fogadásai vagy ajkán kiszalasztott szava, amellyel lekötelezte magát,

7 és hallja az ő férje, és nem szól néki azon a napon, amelyen hallotta azt, akkor megállanak az ő fogadásai és az ő kötelezései is, amelyekkel lekötelezte magát, megálljanak.

8 Ha pedig azon a napon, amelyen hallja a férje, megtiltja azt, akkor erőtlenné teszi annak fogadását, amelyet magára vett és az ő ajakinak kiszalasztott szavát, amellyel lekötelezte magát, és az Úr is megbocsát néki.

9 Az özvegyasszonynak pedig és az elváltnak minden fogadása, amellyel lekötelezi magát, megáll.

10 Ha pedig az ő férjének házában tesz fogadást vagy esküvéssel kötelezi magát valami kötésre,

11 ha hallotta az ő férje, és nem szólt arra, nem tiltotta meg azt, akkor annak minden fogadása megáll és minden kötelezése, amellyel lekötelezte magát, megálljon.

12 De ha a férje teljesen erőtlenné teszi azokat azon a napon, amelyen hallotta, nem áll meg semmi, ami az ő ajakin kijött, sem fogadása, sem az ő maga lekötelezése, az ő férje erőtlenné tette azokat, és az Úr megbocsát néki.

13 Minden fogadását és minden esküvéssel való kötelezését a maga megsanyargattatására a férje teszi erőssé, és a férje teszi azt erőtlenné.

14 Hogyha nem szólván nem szól néki a férje egy naptól fogva más napig, akkor megerősíti minden fogadását vagy minden kötelezését, amelyeket magára vett, megerősíti azokat, mert nem szól néki azon a napon, amelyen hallotta azt.

15 Ha pedig azután teszi erőtelenekké azokat, minekutána hallotta vala, ő hordozza az ő bűnének terhét.

16 Ezek azok a rendelések, amelyeket parancsolt az Úr Mózesnek a férj és az ő felesége között, az atya és leánya között, mikor még fiatalságában az ő atyjának házában van.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában