4Mózes

29. fejezet

Újévi áldozat

1 A hetedik hónapban pedig a hónapnak első napján szent gyülekezésetek legyen néktek! Semmi robotmunkát ne végezzetek, kürt zengésének napja legyen az néktek! 3Móz 23,24

2 És készítsetek el kedves illatul egészen égő áldozatot az Úrnak egy fiatal tulkot, egy kost, esztendős ép bárányt, hetet.

3 És azokhoz ételáldozatul olajjal elegyített háromtized efa lisztlángot a tulok mellé, két tizedrészt a kos mellé

4 és egy-egy tizedrészt egy-egy bárány mellé a hét bárány szerint,

5 és egy kecskebakot bűnért való áldozatul, hogy engesztelés legyen értetek,

6 az újhold egészen égő áldozatán és annak ételáldozatán kívül, és a szüntelen való egészen égő áldozaton és annak ételáldozatán és azoknak italáldozatukon kívül, az ő rendjük szerint kedves illatú tűzáldozatul az Úrnak.

Az engesztelés napjának áldozati törvénye

7 E hetedik hónapnak tizedik napján is szent gyülekezésetek legyen néktek, és sanyargassátok meg magatokat, semmi munkát ne végezzetek! 3Móz 16

8 És vigyetek az Úrnak kedves illatú egészen égő áldozatul egy fiatal tulkot, egy kost, esztendős bárányt, hetet, épek legyenek!

9 És azoknak ételáldozatául olajjal elegyített háromtized efa lisztlángot a tulok mellé, két tizedrészt az egy kos mellé,

10 egy-egy tizedrészt egy-egy bárány mellé a hét bárány szerint.

11 Egy kecskebakot bűnért való áldozatul az engesztelésre való bűnáldozaton kívül, és a szüntelen való egészen égő áldozaton, annak ételáldozatán és azoknak italáldozatukon kívül.

Sátoros ünnepi áldozat

12 A hetedik hónapnak tizenötödik napján is szent gyülekezésetek legyen néktek, semmi robotmunkát ne végezzetek, és az Úrnak ünnepét hét napon ünnepeljétek! 3Móz 23,34-43

13 És vigyetek az Úrnak egészen égő áldozatot kedves illatú tűzáldozatul: tizenhárom fiatal tulkot, két kost, esztendős bárányt, tizennégyet, épek legyenek!

14 És azoknak ételáldozatául olajjal elegyített lisztlángból háromtized rész efát egy-egy tulok mellé a tizenhárom tulok szerint, két tizedrészt egy-egy kos mellé a két kos szerint,

15 és egy-egy tizedrészt minden bárány mellé a tizennégy bárány szerint,

16 és egy kecskebakot bűnért való áldozatul a szüntelen való egészen égő áldozaton, annak ételáldozatán és italáldozatán kívül.

17 Másodnapon pedig tizenkét fiatal tulkot, két kost, tizennégy ép bárányt, esztendősöket.

18 És azoknak ételáldozatukat és italáldozatukat a tulkok mellé, a kosok mellé, a bárányok mellé az ő számuk szerint, a szokás szerint.

19 És egy kecskebakot bűnért való áldozatul a szüntelen való egészen égő áldozaton, annak ételáldozatán és azoknak italáldozatukon kívül.

20 Harmadnap pedig tizenegy fiatal tulkot, két kost, tizennégy ép bárányt, esztendősöket.

21 És azoknak ételáldozatukat és italáldozatukat a tulkok mellé, a kosok mellé és a bárányok mellé az ő számuk szerint, a szokás szerint,

22 és egy kecskebakot bűnért való áldozatul a szüntelen való egészen égő áldozaton és annak ételáldozatán és italáldozatán kívül.

23 Negyednapon pedig tíz fiatal tulkot, két kost, tizennégy ép bárányt, esztendősöket.

24 Azoknak ételáldozatukat és italáldozatukat a tulkok mellé, a kosok mellé és a bárányok mellé az ő számuk szerint, a szokás szerint,

25 és egy kecskebakot bűnért való áldozatul a szüntelen való egészen égő áldozaton, annak ételáldozatán és italáldozatán kívül.

26 És ötödnapon kilenc fiatal tulkot, két kost, tizennégy ép bárányt, esztendősöket,

27 és azoknak ételáldozatukat és italáldozatukat a tulkok mellé, a kosok mellé és a bárányok mellé azoknak számuk szerint, a szokás szerint,

28 és egy bakot bűnért való áldozatul a szüntelen való egészen égő áldozaton, annak ételáldozatán és italáldozatán kívül.

29 És hatodnapon nyolc tulkot, két kost, tizennégy ép bárányt, esztendősöket,

30 és azoknak ételáldozatukat és italáldozatukat a tulkok mellé, a kosok mellé és a bárányok mellé az ő számuk szerint, a szokás szerint,

31 és egy bakot bűnért való áldozatul a szüntelen való egészen égő áldozaton kívül, annak ételáldozatán és italáldozatán kívül.

32 És hetedik napon hét tulkot, két kost, tizennégy ép bárányt, esztendősöket,

33 és azoknak ételáldozatukat és italáldozatukat a tulkok mellé, a kosok mellé és a bárányok mellé az ő számuk szerint, a szokás szerint,

34 és egy bakot bűnért való áldozatul a szüntelen való egészen égő áldozaton kívül, annak ételáldozatán és italáldozatán kívül.

35 Nyolcadnapon bezáró ünnepetek legyen néktek, semmi robotmunkát ne végezzetek, 3Móz 23,36

36 hanem vigyetek az Úrnak egészen égő áldozatot kedves illatú tűzáldozatul: egy tulkot, egy kost, hét ép bárányt, esztendősöket,

37 azoknak ételáldozatukat és italáldozatukat a tulok mellé, a kos mellé és a bárányok mellé az ő számuk szerint, a szokás szerint,

38 és egy bakot bűnért való áldozatul a szüntelen való egészen égő áldozaton annak ételáldozatán és italáldozatán kívül!

39 Ezeket áldozzátok az Úrnak a ti ünnepeiteken azokon kívül, amiket fogadásból és szabad akaratból áldoztok a ti egészen égő áldozataitokul, ételáldozataitokul, italáldozataitokul és hálaáldozataitokul!

40 És megmondá Mózes Izráel fiainak mindazokat, amelyeket az Úr parancsolt vala Mózesnek.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában