4Mózes

28. fejezet

A mindennapi áldozat törvénye

1 És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

2 Parancsold meg Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Ügyeljetek, hogy az én áldozatomat, kenyeremet kedves illatú tűzáldozatul a maga idejében áldozzátok nékem! 3Móz 1,2-17

3 És mondd meg nékik: Ez a tűzáldozat, amelyet áldozzatok az Úrnak: egyesztendős, ép bárányokat naponként kettőt szüntelen való egészen égő áldozatul.

4 Egyik bárányt reggel készítsd el, a másik bárányt pedig este készítsd el!

5 És egy efa lánglisztnek tizedrészét ételáldozatul megelegyítve egy hin sajtolt olajnak negyedrészével. 2Móz 29,38-42

6 Ez a szüntelen való egészen égő áldozat, amely Sínai-hegyen szereztetett kedves illatú tűzáldozatul az Úrnak.

7 Annak italáldozata pedig egy hinnek negyedrésze egy-egy bárányhoz. A szent helyen adj italáldozatot jó borból az Úrnak! 4Móz 15,5

8 A másik bárányt készítsd el este, a reggeli ételáldozat és annak italáldozata szerint készítsd el azt jó illatú tűzáldozatul az Úrnak!

A szombat és az újhold áldozati törvénye

9 Szombatnapon pedig áldozz két ép bárányt, esztendősöket és kéttized efa lisztlángot olajjal elegyített ételáldozatul annak italáldozatával egyben!

10 Ez a szombati egészen égő áldozat szombatonként a szüntelen való egészen égő áldozaton és annak italáldozatán kívül.

11 A ti hónapjaitok kezdetén is áldozzatok az Úrnak egészen égő áldozatul két fiatal tulkot, egy kost és hét egyesztendős ép bárányt! 4Móz 10,10

12 És egy-egy tulok mellé olajjal elegyített háromtized efa lánglisztet ételáldozatul, egy-egy kos mellé pedig olajjal elegyített kéttized efa lánglisztet ételáldozatul.

13 És egy-egy bárány mellé egy-egy tized efa lisztlángot olajjal elegyítve ételáldozatul, égőáldozat ez, kedves illatú tűzáldozat ez az Úrnak.

14 Az azokhoz való italáldozat pedig legyen fél hin bor egy tulok mellé, egy harmad hin egy kos mellé, és egy negyed hin egy bárány mellé! Ez a hónapos egészen égő áldozat minden hónap kezdetén, az esztendőnek hónapjai szerint.

15 És egy kecskebakot is készítsetek el bűnért való áldozatul az Úrnak, a szüntelen való egészen égő áldozaton kívül annak italáldozatával egyben.

A páskaáldozat

16 Az első hónapban pedig, a hónapnak tizennegyedik napján az Úrnak páskája van. 2Móz 12,3-28

17 És e hónapnak tizenötödik napján is ünnep van. Hét napon át kovásztalan kenyeret egyetek! 3Móz 23,6

18 Első napon legyen szent gyülekezés, semmi robotmunkát ne végezzetek,

19 hanem tűzáldozatul egészen égő áldozatot vigyetek az Úrnak: két fiatal tulkot, egy kost, egyesztendős bárányt, hetet, amelyek épek legyenek!

20 És azoknak ételáldozata olajjal elegyített lisztláng legyen, három tizedrész efát tegyetek egy tulok mellé és két tizedrészt egy kos mellé!

21 Egy-egy bárány mellé egy-egy tizedrészt tegyetek a hét bárány szerint!

22 És bűnért való áldozatul egy bakot, hogy engesztelés legyen értetek!

23 A reggeli egészen égő áldozaton kívül (amely szüntelen való égőáldozat) készítsétek el ezeket!

24 Ezek szerint készítsetek naponként hét napon át kenyeret kedves illatú tűzáldozatul az Úrnak, a szüntelen való egészen égő áldozaton kívül készíttessék az annak italáldozatával egyben!

25 A hetedik napon is legyen néktek szent gyülekezésetek, semmi robotmunkát ne végezzetek!

A pünkösdi áldozat

26 A zsengék napján is, amikor új ételáldozatot visztek az Úrnak a ti hetes ünnepeteken, szent gyülekezésetek legyen néktek, semmi robotmunkát ne végezzetek! 2Móz 23,16

27 Hanem vigyetek kedves illatul egészen égő áldozatot az Úrnak: két fiatal tulkot, egy kost és esztendős bárányt, hetet!

28 És azokhoz való ételáldozatul olajjal elegyített háromtized efa lisztlángot egy tulok mellé, kéttizedet egy kos mellé,

29 egy-egy bárány mellé egy-egy tizedrészt a hét bárány szerint.

30 Egy kecskebakot is, hogy engesztelés legyen értetek.

31 A szüntelen való egészen égő áldozaton és annak ételáldozatán kívül készítsétek ezeket: épek legyenek, azoknak italáldozatukkal egyben!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában