4Mózes

9. fejezet

Izráel fiai megtartják a páskát

1 Szóla pedig az Úr Mózesnek a Sínai pusztájában az Egyiptom földjéből való kijövetelüknek második esztendejében, az első hónapban, mondván:

2 Izráel fiai pedig készítsék el a páskát a maga idejében! 2Móz 12,3-28

3 E hónapnak tizennegyedik napján este készítsék el azt a maga idejében! Minden ő rendtartása szerint és minden ő szertartása szerint készítsétek el azt!

4 Szóla azért Mózes Izráel fiainak, hogy készítsék el a páskát.

5 És elkészíték a páskát az első hónapban a hónapnak tizennegyedik napján este a Sínai pusztájában, mindent úgy cselekedének Izráel fiai, amint az Úr parancsolta vala Mózesnek.

A tisztátalanok és utazók páskája

6 Valának pedig némelyek, akik tisztátalanok valának holt ember illetése miatt, és nem készítheték meg a páskát azon a napon. Járulának azért Mózes elé és Áron elé azon a napon.

7 És mondának azok az emberek néki: Mi tisztátalanok vagyunk holt ember illetése miatt. Miért tiltatunk meg, hogy ne vigyünk áldozatot az Úrnak a maga idejében Izráel fiai között?

8 És monda nékik Mózes: Legyetek veszteg, míglen megértem, mit parancsol az Úr tifelőletek!

9 Szóla pedig az Úr Mózesnek, mondván:

10 Szólj Izráel fiainak, mondván: Ha valaki holt ember illetése miatt tisztátalan, vagy messze úton leend közületek vagy a ti utódaitok közül, mindazáltal készítsen páskát az Úrnak!

11 A második hónapnak tizennegyedik napján este készítsék el azt, kovásztalan kenyérrel és keserű füvekkel egyék meg azt!

12 Ne hagyjanak meg abból semmit reggelig, és annak csontját meg ne törjék, a páskának minden rendtartása szerint készítsék el azt! 2Móz 12,43-48

13 Amely ember pedig tiszta, vagy nincs útban, és elmulasztja a páskát elkészíteni: irtassék ki az ilyen az ő népe közül, mert az Úrnak áldozatát nem vitte fel annak idejében! Viselje az ilyen ember az ő bűnének terhét!

14 Hogyha pedig jövevény tartózkodik köztetek, és páskát készít az Úrnak, a páskának rendtartása szerint és annak szertartásai szerint készítse azt! Egy rendtartástok legyen néktek, mind a jövevénynek, mind a föld lakosának! 2Móz 12,48

Felhő- és tűzoszlop

15 A hajlék felállításának napján pedig befedezé a felhő a hajlékot, a bizonyság sátorát, és este a hajlék felett vala tűznek ábrázatjában reggelig. 2Móz 40,34.35

16 Úgy vala szüntelen: A felhő borítja vala azt, és tűznek ábrázatja éjjel.

17 Mihelyt pedig felszáll vala a felhő a sátorról, azonnal elindulnak vala Izráel fiai, és azon a helyen, ahol a felhő megáll vala, ott ütnek vala tábort Izráel fiai. 2Móz 40,36-38

18 Az Úr szava szerint mennek vala Izráel fiai, és az Úr szava szerint táboroznak vala mindaddig, míg a felhő áll vala a hajlékon, táborban maradnak vala.

19 Még ha a felhő sok napig nyugszik vala a hajlékon, akkor is megtartják vala Izráel fiai az Úr rendelését, és nem indulának.

20 Megesék, hogy a felhő kevés napon át lőn a hajlékon. Akkor is az Úr szava szerint maradnak vala táborban, és az Úr szava szerint indulnak vala.

21 Megesék, hogy a felhő estétől fogva ott lőn reggelig. Mikor azért reggel a felhő felszáll vala, akkor indulnak vala el. Vagy egy nap és egy éjjel lőn ott. Mikor azért a felhő felszáll vala, ők is indulának.

22 Vagy két napig, vagy egy hónapig, vagy hosszabb ideig lőn ott. Ameddig késik vala a felhő a hajlékon, vesztegelvén azon, táborban maradnak vala Izráel fiai is, és nem indulnak vala tovább. Mikor pedig az felszáll vala, ők is indulnak vala. 2Móz 40,37

23 Az Úr szava szerint járnak vala tábort, és az Úr szava szerint indulnak vala. Az Úrnak rendelését megtartják vala, az Úrnak Mózes által való szava szerint.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában