MÓZES II. KÖNYVE

40. fejezet

A sátor felállítása és felszentelése

1 És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

2 Az első hónapban, a hónap első napján állítsd fel a gyülekezet sátorának hajlékát!

3 És tedd oda a bizonyság ládáját, és fedd be a ládát a fedéllel!

4 Azután vidd be az asztalt, és hozd azt rendbe a reávalókkal! Vidd be a gyertyatartót is, és gyújtsd meg annak mécseit! 2Móz 26,35

5 És helyeztesd a füstölő áldozat aranyoltárát a bizonyság ládája elé, tedd fel a leplet a hajlék nyílására! 2Móz 26,36

6 Azután helyeztesd az egészen égő áldozat oltárát a gyülekezet sátora hajlékának nyílása elé!

7 A mosdómedencét pedig helyeztesd a gyülekezet sátora közé és az oltár közé, és önts belé vizet!

8 Azután állítsd fel körös-körül a pitvart,* és a pitvar kapujára tedd rá a leplet! 2Móz 27,16

9 Azután vedd a kenetnek olaját, és kend meg a hajlékot és mindazt, ami benne van! Így szenteld meg azt, és minden edényét, hogy szent legyen!

10 Kend meg az egészen égő áldozat oltárát is és annak minden edényét! Így szenteld meg az oltárt, hogy az oltár legyen szentséges! 2Móz 30,28

11 A mosdómedencét és lábát is kend meg, így szenteld meg azt!

12 Azután állítsd Áront és az ő fiait a gyülekezet sátorának nyílásához, és mosd meg őket vízzel!

13 És öltöztesd fel Áront a szent ruhákba, és kend fel őt! Így szenteld fel, és legyen papom!

14 Fiait is állítsd elő, és öltöztesd fel őket köntösökbe!

15 És kend fel őket, amint az ő atyjukat felkenéd, hogy legyenek papjaim, és lészen az ő megkenetésük nékik örökös papság az ő nemzetségükben.

16 És egészen úgy cselekedék Mózes, amint az Úr parancsolta néki, úgy cselekedék.

17 Lőn azért a második év első hónapjában a hónap első napján, hogy felállíták a hajlékot. 4Móz 7,1

18 Mózes tehát felállítá a hajlékot, és letevé annak talpait, a deszkáit is felállítá, beilleszté a reteszrudakat, és felállítá annak oszlopait.

19 Azután kifeszíté a hajlékra a sátort, és a sátor takaróját is reáteríté felülről, amint parancsolta vala az Úr Mózesnek.

20 És vevé és betevé a bizonyságot is a ládába, a rudakat pedig a ládára tevé, és a ládára felül helyezteté a fedelet.

21 Azután bevivé a ládát a hajlékba, és feltevé a takaró függönyt, és elfedezé a bizonyság ládáját, amint az Úr parancsolta vala Mózesnek.

22 Az asztalt is bevivé a gyülekezet sátorába, a hajléknak északi oldalába a függönyön kívül.

23 És rakott arra kenyereket sorban az Úr előtt, amint az Úr parancsolta vala Mózesnek. 2Móz 25,30

24 És a gyertyatartót helyezteté a gyülekezet sátorába az asztal ellenében a hajléknak déli oldalán.

25 És meggyújtá a mécseket az Úr előtt, amint az Úr parancsolta vala Mózesnek.

26 Az aranyoltárt pedig helyezteté a gyülekezet sátorába a függöny elébe.

27 És füstölögtete rajta fűszerekből való füstölőt, amint az Úr parancsolta vala Mózesnek.

28 A hajlék nyílására a leplet is felvoná.

29 Az egészen égő áldozat oltárát pedig helyezteté a gyülekezet sátora hajlékának nyílása elé, és áldozék azon egészen égő áldozattal és ételáldozattal, amint parancsolta vala az Úr Mózesnek.

30 A mosdómedencét pedig helyezteté a gyülekezet sátora közé és az oltár közé, és önte abba vizet a mosdásra.

31 És megmosák abból Mózes és Áron és az ő fiai kezeiket és lábaikat.

32 Mikor a gyülekezet sátorába menének, és mikor az oltárhoz járulának, megmosdának, amint az Úr parancsolta vala Mózesnek.

33 Azután felállítá a pitvart a hajlék és az oltár körül, és a pitvar kapujára feltevé a leplet. Így végezé el Mózes a munkát.

Az Úr dicsősége betölti a hajlékot

34 És a felhő befedezé a gyülekezet sátorát, és az Úrnak dicsősége betölté a hajlékot.

35 És Mózes nem mehete be a gyülekezet sátorába, mert a felhő rajta nyugovék, és az Úrnak dicsősége tölté be a hajlékot. 4Móz 9,15; 1Kir 8,10

36 És mikor a felhő felszáll vala a hajlékról, az Izráel fiai elindulának. Így lőn egész utazásuk alatt. 4Móz 9,15-23

37 Ha pedig a felhő nem szálla fel, ők sem indulának el, míg csak fel nem szálla.

38 Mert az Úrnak felhője vala a hajlékon nappal, éjjel pedig tűz vala azon, az Izráel egész háznépének láttára egész utazásuk alatt. 4Móz 14,14; 5Móz 1,33; Neh 9,12; 1Kor 10,1

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában