Példabeszédek

30. fejezet

Agur vallomása

1 Agurnak, a Jáké fiának beszédei, prófécia, melyet mondott a férfiú Itielnek, Itielnek és Ukálnak.

2 Minden embernél tudatlanabb vagyok én, és nincs emberi értelem énbennem.

3 És nem tanultam a bölcsességet, hogy a Szentnek ismeretét tudnám.

4 Kicsoda ment fel az égbe, hogy onnan leszállott volna? Kicsoda fogta össze a szelet az ő markába? Kicsoda kötötte a vizet az ő köntösébe? Ki állapította meg a földnek minden határit? Kicsoda ennek neve? Avagy kicsoda ennek fiának neve, ha tudod? Jn 3,13

5 Az Istennek teljes beszéde igen tiszta, és pajzs az ahhoz folyamodóknak. Zsolt 12,7

6 Ne tégy az ő beszédéhez, hogy meg ne feddjen téged, és hazug ne légy! 5Móz 4,2

Agur kérése

7 Kettőt kérek tőled, ne tartsd meg éntőlem, mielőtt meghalnék!

8 A hiábavalóságot és a hazugságot messze távoztasd tőlem; szegénységet vagy gazdagságot ne adj nékem; táplálj engem hozzám illendő eledellel! Mt 6,11

9 Hogy megelégedvén, meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam: Kicsoda az Úr? Se pedig megszegényedvén, ne lopjak, és gonoszul ne éljek az én Istenem nevével! 5Móz 8,12-14

Agur bölcs mondásai

10 Ne rágalmazd a szolgát az ő uránál, hogy meg ne átkozzon téged, és bűnhődnöd ne kelljen!

11 Van oly nemzetség, aki az ő atyját átkozza, és az ő anyját nem áldja.

12 Van nemzetség, aki a maga szemei előtt tiszta, pedig az ő rútságából ki nem tisztíttatott. Ésa 65,5.6

13 Van kevély szemű nemzetség, és akinek szemöldökei igen fellátnak.

14 Van olyan nemzetség, akinek fogai fegyverek, és akinek zápfogai kések, hogy a szegényeket kiemésszék e földről, és az emberek közül a szűkölködőket. Zsolt 52,4.5; 57,5

15 A nadálynak két leánya van: addsza, addsza! E három nem elégszik meg; négyen nem mondják: Elég.

16 A sír és a meddő asszony, a föld meg nem elégszik a vízzel, és a tűz nem mondja: Elég!

17 A szemet, mely megcsúfolja atyját, vagy megutálja az anyja iránt való engedelmességet, kivágják a völgynek hollói, vagy megeszik a sasfiak.

18 E három megfoghatatlan előttem, és e négy dolgot nem tudom:

19 A keselyűnek útját az égben, a kígyónak útját a kősziklán, a hajónak nyomát a mély tengerben, és a férfiúnak útját a leányzóval.

20 Ilyen a paráználkodó asszonynak útja: eszik, azután megtörli száját, és azt mondja: Nem cselekedtem semmi gonoszt.

21 Három dolog alatt indul meg a föld, és négyet nem szenvedhet el.

22 A szolga alatt, mikor uralkodik, és a bolond alatt, mikor elég kenyere van,

23 a gyűlölt asszony alatt, ha mégis férjhez megy, és a szolgáló alatt, ha örököse lesz az ő asszonyának. Péld 25,24

24 E négy apró állata van a földnek, amelyek bölcsek, elmések:

25 A hangyák erőtlen nép, mégis megkeresik nyárban a maguk eledelét. Péld 6,8

26 A mormoták nem hatalmas nép, mégis kősziklán csinálják az ő házukat. Zsolt 104,18

27 Királyuk nincs a sáskáknak, mindazáltal mindnyájan szép renddel mennek ki.

28 A pókot kézzel megfoghatod, mégis ott van a királyok palotáiban.

29 Három állat van, amely szépen jár, sőt négy, amely jól jár.

30 Az oroszlán a hős a vadak között, mely el nem fut senki elől.

31 A harcra felékesített ló vagy a kecskebak és a király, akinek senki nem mer ellene állani. Jób 39,22-28

32 Ha bolond voltál felfuvalkodásodban, vagy ha meggondoltad, kezedet szájadra vessed! Jób 21,5

33 Mert miképpen aki tejet köpül, vajat csinál; és aki keményen fújja ki az ő orrát, vért hoz ki, úgy aki a haragot ingerli, háborúságot szerez.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában