PÁL LEVELE TITUSHOZ

1. fejezet

Köszöntés

1 Pál, Istennek szolgája, Jézus Krisztusnak pedig apostola az Isten választottainak hite és a kegyesség szerint való igazságnak megismerése szerint

2 az örök élet reménységére, melyet megígért az igazmondó Isten örök időknek előtte.

3 Megjelentette pedig a maga idejében az ő beszédét a prédikálás által, amely reám bízatott a mi megtartó Istenünknek parancsolata szerint. Titusnak, a közös hit szerint való igaz fiamnak: Ef 1,9; ApCsel 9,6.15.20

4 Kegyelem, irgalmasság és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, a mi Megtartónktól.

A krétai egyházi szolgákról és egyházfegyelemről

5 Avégett hagytalak téged Krétában, hogy a hátramaradt dolgokat hozd rendbe, és rendelj városonként presbitereket, amiképpen én néked meghagytam:

6 ha van feddhetetlen, egy feleségű férfiú, akinek hívő, nem kicsapongással vádolt avagy engedetlen gyermekei vannak. 1Tim 3,2-5.12

7 Mert szükséges, hogy a püspök feddhetetlen legyen, mint Isten sáfára, nem akaratos, nem haragos, nem részeges, nem verekedő, nem rút nyerészkedő,

8 hanem vendégszerető, jónak kedvelője, mértékletes, igaz, tiszta, magatűrtető, *

9 aki a tudomány szerint való igaz beszédhez tartja magát, hogy inthessen az egészséges tudománnyal és meggyőzhesse az ellenkezőket.

10 Mert van sok engedetlen, hiábavaló beszédű és csaló, kiváltképpen a körülmetélkedésből valók, ApCsel 15,1; Gal 1,6.7; 2Tim 2,18

11 akiknek be kell dugni a szájukat, akik egész házakat feldúlnak, tanítván rút nyereség okáért, amiket nem kellene.

12 Azt mondta valaki közülük, az ő saját prófétájuk: A krétaiak mindig hazugok, gonosz vadak, rest hasak.

13 E bizonyság igaz: annak okáért fedd őket kímélés nélkül, hogy a hitben épek legyenek,

14 nem ügyelvén zsidó mesékre és az igazságot megvető emberek parancsolataira! ApCsel 15,1; 1Tim 1,4

15 Minden tiszta a tisztáknak, de a megfertőztetetteknek és hitetleneknek semmi sem tiszta, hanem megfertőztetett azoknak mind elméjük, mind lelkiismeretük. Róm 14,20.23

16 Vallják, hogy Istent ismerik, de cselekedeteikkel tagadják, mivelhogy utálatosak és hitetlenek és minden jó cselekedetre méltatlanok. 2Tim 3,2.5

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában