Zakariás

10. fejezet

A nép megszabadul elnyomói hatalmából

1 Kérjetek esőt az Úrtól a késői eső idején! Az Úr villámlást szerez, és záporesőt ad nékik, és kinek-kinek füvet a mezőn. Zsolt 68,10; Ésa 43,19

2 Mert a bálványok hazugságot szólnak, a varázslók pedig hamisságot látnak, és üres álmokat beszélnek, hiábavalósággal vigasztalnak, azért elszélednek, mint a juhnyáj, amely sanyarog, mert nincs pásztora. Jer 10,8.9

3 Haragra gerjedtem a pásztorok ellen, és megfenyítem a bakokat. Bizony megfenyíti a Seregeknek Ura az ő nyáját, a Júda házát, és olyanokká teszi őket, amilyen a harcra felékesített ló.

4 Közülük támad a szegletkő, Istenük a szeg, Istenük a harci ív, Istenük egyszersmind minden sarcoló.

5 És olyanok lesznek, mint a hősök, akik az utcák sarát tapodják a harcban, és harcolnak, mert velük van az Úr, és megszégyenítik a lovon ülőket.

6 És megerősítem a Júda házát, és a József házát megsegítem, és visszahozom őket, mert szánom őket, és olyanokká lesznek, mintha el sem vetettem volna őket, mert én vagyok az Úr, az ő Istenük, és meghallgatom őket. Ez 37,16-22

7 Efraim is olyan lesz, mint egy hős, és örvendeznek majd mintegy bortól ittasodva, és látják fiaik és örvendeznek; örvend az ő szívük az Úrban.

8 Süvöltök nékik, és egybegyűjtöm őket, mert megszabadítom őket, és megsokasulnak, amint megsokasultak vala.

9 És széthintem őket a népek között, hogy a messze földeken is emlegessenek engem, és fiakat neveljenek, és visszatérjenek.

10 Mert visszatérítem őket Egyiptom földjéről, Asszíriából is összegyűjtöm őket, és behozom őket Gileád és Libanon földjére, és elég sem lesz nékik.

11 És átvonulnak a nyomor tengerén, és megveri a tenger hullámait, és kiszáradnak a folyam örvényei, letöretik Asszíriának kevélysége, és Egyiptom királyi pálcája elvész. Ésa 33,1; Jer 46,2-13

12 És megerősítem őket az Úrban, és az ő nevében járnak – így szól az Úr. Mik 4,5

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában