MÓZES ELSŐ KÖNYVE

 • 1. fejezet

  A világ teremtése Az állatok teremtése Az ember teremtése
 • 2. fejezet

  A teremtés hetedik napja Az első ember az Éden kertjében
 • 3. fejezet

  A bűnbeesés Isten büntetése
 • 4. fejezet

  Kain és Ábel Isten megátkozza Kaint Kain utódai Sét és Enós születése
 • 5. fejezet

  Sét utódai Nóéig
 • 6. fejezet

  Az erőszakosság elterjed a földön Az özönvíz Nóé bárkát épít
 • 7. fejezet

  Az özönvíz kezdete
 • 8. fejezet

  Az özönvíz vége Nóé hálaáldozata
 • 9. fejezet

  Isten szövetsége a világgal Nóé áldása és átka
 • 10. fejezet

  Nóé utódai
 • 11. fejezet

  Bábel tornya Sém nemzetsége
 • 12. fejezet

  Ábrahám (Abrám) elhívatása Ábrahám Egyiptomban
 • 13. fejezet

  Lót elválik Ábrahámtól Isten Ábrahámnak ígéri Kánaánt
 • 14. fejezet

  A sziddím-völgyi csata Ábrahám és Melkisédek
 • 15. fejezet

  Ábrahám hite Az Úr szövetséget köt Ábrahámmal
 • 16. fejezet

  Hágár és Izmael
 • 17. fejezet

  Az Úr megújítja szövetségét Ábrahámmal A körülmetélkedés a szövetség jele Az Úr Izsákot ígéri Ábrahámnak
 • 18. fejezet

  Az Úr megjelenik Ábrahámnak Mamré tölgyesében Ábrahám könyörög Sodomáért
 • 19. fejezet

  A romlott Sodoma Lót megmenekül Lót leányainak a bűne
 • 20. fejezet

  Ábrahám és Sára Gerárban
 • 21. fejezet

  Izsák születése Hágár és Izmael elűzése Ábrahám és Abímelek szövetsége
 • 22. fejezet

  Isten próbára teszi Ábrahám hitét Náhór utódai
 • 23. fejezet

  Sára halála és temetése
 • 24. fejezet

  Ábrahám feleséget hozat Izsáknak Ábrahám szolgája Betúél házában Rebeka feleségül megy Izsákhoz
 • 25. fejezet

  Ábrahám második házassága Ábrahám halála és temetése Izmael nemzetsége Izsák fiai: Ézsau és Jákób Ézsau eladja elsőszülöttségi jogát
 • 26. fejezet

  Izsák és Rebeka Gerárban Izsák küzdelmei a kutakért
 • 27. fejezet

  Jákób csalással szerzi meg az apai áldást Ézsau bánata és haragja
 • 28. fejezet

  Izsák Lábánhoz küldi Jákóbot Jákób álma és fogadalma
 • 29. fejezet

  Jákób Lábán házában Jákób házassága Leával és Ráhellel Jákób gyermekei
 • 30. fejezet

  Jákób meggazdagodik
 • 31. fejezet

  Jákób elhagyja Lábánt Lábán Jákób után megy Lábán kibékül Jákóbbal
 • 32. fejezet

  Jákób követeket küld Ézsauhoz Jákób tusakodása
 • 33. fejezet

  Ézsau kibékül Jákóbbal
 • 34. fejezet

  Sikem és Dina A sikemi vérfürdő
 • 35. fejezet

  Jákób Bételben Ráhel halála
 • 36. fejezet

  Ézsau nemzetsége Az edómi királyok
 • 37. fejezet

  József álmai Józsefet eladják testvérei
 • 38. fejezet

  Júda és Támár
 • 39. fejezet

  József Potifár házában
 • 40. fejezet

  József álmokat fejt meg a börtönben
 • 41. fejezet

  József megfejti a fáraó álmait József Egyiptom felügyelője lesz
 • 42. fejezet

  Jákób Egyiptomba küldi fiait élelemért József visszaküldi testvéreit Benjáminért
 • 43. fejezet

  Jákób fiai újra Egyiptomba mennek A testvérek Józsefhez érkeznek József megvendégeli testvéreit
 • 44. fejezet

  József serlegét Benjámin zsákjába rejtik Júda könyörög Benjáminért
 • 45. fejezet

  József megismerteti magát testvéreivel A fáraó Egyiptomba hívja Jákóbot és fiait
 • 46. fejezet

  Jákób fiaival együtt Egyiptomba költözik József találkozik apjával
 • 47. fejezet

  Jákób és családja letelepszik Gósen földjén Éhínség Egyiptomban Jákób végrendelete
 • 48. fejezet

  Jákób megáldja Efraimot és Manassét
 • 49. fejezet

  Jákób megáldja tizenkét fiát Jákób halála
 • 50. fejezet

  Jákób holttestét Hebrónba szállítják József nagylelkűsége testvéreihez József halála

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában