A ZSOLTÁROK KÖNYVE

135. fejezet

Az Úr mindenható

1 Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek az Úr nevét, dicsérjétek az Urat, akik szolgái vagytok,

2 akik ott álltok az Úr házában, Istenünk házának udvaraiban!

3 Dicsérjétek az Urat, mert jó az Úr, zengjétek nevét, mert az gyönyörűséges!

4 Mert magának választotta Jákóbot az Úr, tulajdonává tette Izráelt. 2Móz 19,5-6

5 Tudom én, hogy milyen nagy az Úr, nagyobb a mi Urunk minden istennél. Zsolt 86,8

6 Amit csak akar az Úr, megteszi az égen és a földön és a mélységes tengerekben.

7 Felhőket hoz fel a föld széléről, villámokat szór, ha esik az eső, szelet bocsát ki kamráiból. Jer 10,13

8 Lesújtott Egyiptom elsőszülötteire, emberre, állatra egyaránt. 2Móz 12,29

9 Jeleket és csodákat vitt véghez Egyiptomban a fáraón és összes szolgáján. Zsolt 78,43

10 Sok népet vert meg, hatalmas királyokat ölt meg: Józs 12

11 Szíhón emóri királyt, Ógot, Básán királyát és Kánaán összes királyát.

12 Országukat örökségül adta, örökségül népének, Izráelnek.

13 Uram, neved örökkévaló, Uram, téged fognak emlegetni nemzedékről nemzedékre.

14 Mert igazságot szolgáltat népének az Úr, és megkönyörül szolgáin. 5Móz 32,36

15 A pogányok bálványai ezüstből és aranyból vannak, emberi kéz csinálmányai.

16 Van szájuk, de nem beszélnek, van szemük, de nem látnak,

17 van fülük, de nem hallanak, lehelet sincs szájukban.

18 Hozzájuk hasonlók lesznek készítőik és mindazok, akik bennük bíznak.

19 Izráel háza, áldjad az Urat! Áron háza, áldjad az Urat!

20 Lévi háza, áldjad az Urat! Akik csak félitek az Urat, áldjátok az Urat!

21 Áldott az Úr a Sionon, aki Jeruzsálemben lakik. Dicsérjétek az Urat!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában