Józsué

16. fejezet

Az efraimiták öröksége

1 A József fiainak sors által való része pedig juta a jerikói Jordántól fogva Jerikó vizei felé napkeletnek a pusztára, amely felmegy Jerikótól a Béthel hegyének.

2 És tovamegy Béthelből Lúzba, és átmegy az arkiták határára, Ataróthra. 1Móz 28,16-19

3 Majd lemegy a tenger felé a Jafleteus határának, az alsó Bethoronnak határáig és Gézerig, a szélei pedig a tengernél vannak.

4 Elvevék azért az ő örökségüket Józsefnek fiai: Manassé és Efraim.

5 Efraim fiainak határa is az ő családjaik szerint vala, és pedig az ő örökségüknek határa napkelet felé Atróth-Adártól felső Bethoronig vala.

6 És kimegy a határ a tengerre Mikhmethattól észak felé, és fordul a határ kelet felé Thaanath-Silónak, és átmegy azon napkelet felé Janoáhnak.

7 Janoáhtól pedig lemegy Ataróthba és Naaróthba, és éri Jerikót, és kimegy a Jordánnak.

8 Tappuahtól tovamegy a határ a tenger felé a Kána patakjának, a szélei pedig a tengernél vannak. Ez az Efraim fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint.

9 És a városok, amelyek kiválasztattak Efraim fiai számára a Manassé fiai örökségének közepette, mind e városok és ezeknek falui.

10 De ki nem űzék a kananeust, aki lakik vala Gézerben, azért ott lakik a kananeus az Efraim között mind e napig, és lőn robotos szolgává. Bír 1,29; 1Kir 9,16-17

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában