JÁNOS KÖZÖNSÉGES I. LEVELE

1. fejezet

Az élet Igéjéről és az Istennel való közösségről a bűnöktől való megtisztulás által

1 Ami kezdettől fogva vala, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk az életnek Igéjéről. Jn 1,1.3.14; 2Pt 1,16; Lk 24,39; Jn 20,20.27.28

2 (És az élet megjelent, és láttuk, és tanúbizonyságot teszünk róla, és hirdetjük néktek az örök életet, amely az Atyánál vala, és megjelent nékünk.) Jn 1,4; Jn 17,3

3 Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal. Jn 17,21

4 És ezeket azért írjuk néktek, hogy örömötök teljes legyen. Jn 15,11; 16,24; 2Jn 1,12

5 És ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság, és nincsen őbenne semmi sötétség. Jn 1,9; 8,12; Jak 1,17

6 Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, hazudunk, és nem az igazságot cselekesszük.

7 Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Zsid 9,14; Jel 1,5; 7,14

8 Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mibennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen mibennünk. Péld 20,9; Préd 7,20

9 Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Péld 28,13

10 Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük őt, és az ő igéje nincsen mibennünk. Préd 7,20

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában