JÁNOS KÖZÖNSÉGES II. LEVELE

1. fejezet

A hívő asszony és gyermekei

1 A presbiter a kiválasztott asszonynak és az ő gyermekeinek, akiket én igazán szeretek, és nemcsak én, hanem mindenki, aki megismerte az igazságot.

2 Az igazságért, amely megmarad bennünk, és velünk lesz mindörökké.

3 Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, az Atyának Fiától igazsággal és szeretettel!

Intés az igazságban való megmaradásra

4 Felettébb örültem, hogy olyanokat találtam gyermekeid között, akik igazságban járnak, amint parancsolatot vettünk az Atyától. 3Jn 1,3

5 És most kérlek téged, Asszonyom, nem mintha új parancsolatot írnék néked, hanem amelyet kezdettől fogva vettünk, hogy szeressük egymást. 1Jn 2,7; 3,11.23; 4,21

6 És ez a szeretet, hogy járjunk az ő parancsolatai szerint. Ez a parancsolat, amint kezdettől fogva hallottátok, hogy abban járjatok. 1Jn 5,3

7 Mert sok hitető jött e világra, akik nem vallják a Jézust testben megjelent Krisztusnak. Ez a hitető és az antikrisztus. 1Jn 2,22; 4,3; 1Jn 2,18.22

8 Vigyázzatok magatokra, hogy el ne veszítsük, amit munkáltunk, hanem teljes jutalmat nyerjünk!

9 Aki félrelép, és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. Aki megmarad a Krisztus tudománya mellett, mind az Atya, mind a Fiú az övé.

10 Ha valaki elmegy hozzátok, és nem ezt a tudományt viszi, ne fogadjátok azt be házatokba, és azt ne köszöntsétek, Róm 16,17; 2Thessz 3,6; Tit 3,10

11 mert aki köszönti azt, részes annak gonosz cselekedeteiben.

12 Sok írnivalóm volna néktek, de nem akartam papirossal és tintával, hanem reménylem, hogy elmegyek hozzátok, és szemtől szemben beszélhetünk, hogy örömünk teljes legyen. 3Jn 1,13.14; 1Jn 1,4

13 Köszöntenek téged a te kiválasztott nőtestvérednek gyermekei. Ámen.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában