JÁNOS KÖZÖNSÉGES I. LEVELE

3. fejezet

Isten gyermekeinek ismertetőjelei: a bűnt kerülik, felebarátaikat szeretik, és Isten iránt bizalommal viseltetnek

1 Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk! A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Jn 1,12; Gal 4,5; Jn 16,3; 17,25

2 Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk őhozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. Róm 8,17; 2Kor 3,18; Fil 3,21; Kol 3,4

3 És akiben megvan ez a reménység őiránta, az mind megtisztítja ő magát, amiképpen ő is tiszta. 2Kor 7,1

4 Valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi, a bűn pedig a törvénytelenség.

5 És tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye, és őbenne nincsen bűn. Ésa 53,4.5.9; 1Tim 1,15; 1Pt 2,22.24; 2Kor 5,21

6 Aki őbenne marad, egy sem esik bűnbe; aki bűnbe esik, egy sem látta őt, sem meg nem ismerte őt. 1Jn 5,18; Róm 6,14

7 Fiacskáim! Senki el ne hitessen benneteket: aki az igazságot cselekszi, igaz az, amiként ő is igaz. 1Jn 2,29

8 Aki a bűnt cselekszi, az ördögből van, mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Jn 8,44

9 Senki sem cselekszik bűnt, aki az Istentől született, mert benne marad annak magva, és nem cselekedhetik bűnt, mivelhogy Istentől született. 1Jn 5,18; 1Pt 1,23

10 Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei: aki igazságot nem cselekszik, az egy sem az Istentől való, és az sem, aki nem szereti az ő atyjafiát. 1Jn 4,8

11 Mert ez az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást, 1Jn 2,7; 2Jn 1,5; Jn 13,34; 15,12

12 nem úgy, mint Kain, aki a gonosztól vala, és meggyilkolá az ő testvérét. És miért gyilkolta meg azt? Mivel az ő cselekedetei gonoszak valának, a testvéreié pedig igazak. 1Móz 4,8; Jn 8,44; Zsid 11,4

13 Ne csodálkozzatok, atyámfiai, ha gyűlöl titeket a világ! Jn 15,18.19; 17,14

14 Mi tudjuk, hogy általmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánkfiait. Aki nem szereti az ő atyjafiát, a halálban marad. 1Jn 2,9

15 Aki gyűlöli az ő atyjafiát, mind embergyilkos az; és tudjátok, hogy egy embergyilkosnak sincs örök élete, ami megmaradhatna őbenne. Mt 5,21.22

16 Arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az ő életét adta érettünk; mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánkfiaiért. Jn 10,11; 15,13; Róm 5,8

17 Akinek pedig van miből élnie e világon, és elnézi, hogy az ő atyjafia szükségben van, és elzárja attól az ő szívét, miképpen marad meg abban az Isten szeretete? Jak 2,15.16

18 Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal!

19 És erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk, és így tesszük bátorságosakká őelőtte a mi szíveinket.

20 Hogy ha vádol minket a szív, mivelhogy nagyobb az Isten a mi szívünknél, és mindent tud.

21 Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez.

22 És akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekesszük, amik kedvesek előtte. 1Jn 5,14; Zsolt 10,17; 34,16; 145,19; Péld 15,29; Jer 29,12; Mt 7,8; 21,22; Mk 11,24; Lk 11,9; Jn 9,31; 14,13; 15,7; 16,23; Jak 1,5; 5,16

23 Ez pedig az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő Fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint megparancsolta nékünk. Jn 6,29; Jn 13,34

24 És aki az ő parancsolatait megtartja, az őbenne marad, és ő is abban; és abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a Lélekből, amelyet nékünk adott. Jn 14,23; 1Jn 2,27; Róm 8,9

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában