A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL

 • 1. fejezet

  Krisztus az Isten Fia és az angyaloknál feljebbvaló
 • 2. fejezet

  Krisztust kell teljességgel hallgatnunk Krisztus útja a szenvedéseken át a dicsőségbe
 • 3. fejezet

  Krisztus feljebbvaló Mózesnél
 • 4. fejezet

  Az Isten népének nyugodalma Krisztus a mi főpapunk
 • 5. fejezet

  Krisztus az igazi főpap, feljebb való Áronnál
 • 6. fejezet

  Óvás a hittől való elszakadás miatt Intés állhatatosságra és az ígéretbe vetett bizodalomra
 • 7. fejezet

  Krisztus Melkisédek rendje szerint való pap, nagyobb a lévita papoknál
 • 8. fejezet

  Az újszövetségi főpap szentélye és szolgálata is feljebbvaló az ószövetséginél
 • 9. fejezet

  Az ótestamentumi szent sátor és áldozat
 • 10. fejezet

  Krisztus bűnért való áldozatának ereje Az újszövetség dicsőséges volta a hitben való állhatatosságra int
 • 11. fejezet

  A hit. Ószövetségi hithősök
 • 12. fejezet

  Intés állhatatosságra Intés kegyességre, tekintettel a mennyei Jeruzsálemre
 • 13. fejezet

  Intés szeretetre. Óvás tisztátalanságtól és fösvénységtől A hűséges tanítók követése Befejező intések és üdvözlések

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában