A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL

5. fejezet

Krisztus az igazi főpap, feljebb való Áronnál

1 Mert minden főpap emberek közül választatván, emberekért rendeltetik az Isten előtt való dolgokban, hogy ajándékokat és áldozatokat vigyen a bűnökért,

2 aki képes együtt érezni a tudatlanokkal és tévelygőkkel, mivelhogy maga is körül van véve gyarlósággal. 4Móz 15,24

3 És ezért köteles, miképpen a népért, azonképpen önmagáért is áldozni a bűnökért. 3Móz 16,6-16

4 És senki sem veszi magának e tisztességet, hanem akit Isten hív el, miként Áront is. 2Móz 28,1

5 Hasonlóképpen Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólott hozzá: Én Fiam vagy te, ma szültelek téged. Zsolt 2,7

6 Miképpen másutt is mondja: Te örökkévaló pap vagy, Melkisédek rendje szerint. Zsolt 110,4

7 Ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő istenfélelméért. Mt 26,39; 27,46; Lk 22,42-44

8 Ámbár Fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet, Mt 3,17; Fil 2,6-8

9 és tökéletességre jutván, örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik néki engedelmeskednek,

10 neveztetvén az Istentől Melkisédek rendje szerint való főpapnak. 1Móz 14,18-20; Zsolt 110,4

11 Akiről nékünk sok és nehezen megmagyarázható mondanivalónk van, mivel restek lettetek a hallásra.

12 Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket, és olyanok lettetek, akiknek tejre van szükségetek és nem kemény eledelre. 1Kor 3,1-3; 1Pt 2,2

13 Mert mindaz, aki tejjel él, járatlan az igazságnak beszédiben, mivelhogy kiskorú.

14 Az érett korúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek mivoltuknál fogva gyakorlottak az érzékeik a jó és rossz között való különbségtételre.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában