Ésaiás

61. fejezet

Evangélium a Messiás kegyelemmel teljes eljöveteléről

1 Az Úr Isten lelke van énrajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak. Elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást, Lk 4,17-20

2 hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, és Istenünk bosszúállása napját, megvigasztaljak minden gyászolót,

3 hogy tegyek Sion gyászolóira, adjak nékik ékességet a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, dicsőségnek palástját a csüggedt lélek helyett, hogy igazság fáinak neveztessenek, az Úr plántáinak, az ő dicsőségére. Ésa 60,21; Zsolt 23,5; 45,8

4 És megépítik a régi romokat, az ősi pusztaságokat helyreállítják, és a puszta városokat megújítják, és a régi nemzetségek pusztaságait. Ésa 58,12

5 És ott állnak az idegenek, és legeltetik juhaitokat, és a jövevények szántóitok és vincelléreitek* lesznek. Ésa 14,2

6 Ti pedig az Úr papjainak hívattattok, Istenünk szolgáinak neveztettek. A népek gazdagságát eszitek, és azok dicsőségével dicsekedtek. Ésa 60,16; 2Móz 19,6

7 Gyalázatotokért kettős jutalmat vesztek. És a szidalom helyett örvendenek örökségükben, ekként két részt öröklenek földükben, örökös örömük lesz.

8 Mert én, az Úr, a jogosságot szeretem, gyűlölöm a gazsággal szerzett ragadományt. És megadom híven jutalmukat, és örök szövetséget szerzek velük. Jer 32,40; Ésa 55,3.4

9 És ismeretes lesz magvuk a népek közt, és ivadékaik a népségek között, valakik látják őket, megismerik őket, hogy ők az Úrtól megáldott magok.

10 Örvendezvén örvendezek az Úrban, örüljön lelkem az én Istenemben, mert az üdvnek ruháival öltöztetett fel engem, az igazság palástjával vett engemet körül, mint vőlegény, aki pap módon ékíti fel magát, és mint menyasszony, aki felrakja ékességeit. Zsolt 132,9

11 Mert mint a föld megtermi csemetéjét, és mint a kert kisarjasztja veteményeit, akként sarjasztja ki az Úr Isten az igazságot s a dicsőséget minden nép előtt.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában