Jeremiás

19. fejezet

Jeruzsálem pusztulásának példázata a cserépkorsó eltörése

1 Ezt mondja az Úr: Menj el, és végy egy cserépkorsót a fazekastól, és némelyekkel a nép vénei közül és a papok vénei közül!

2 Menj el a Ben-Hinnom völgyébe, amely a fazekasok kapujának bejáratánál van, és kiáltsd ott azokat a szavakat, amelyeket én szólok néked!

3 És ezt mondjad: Halljátok meg az Úr szavát Júda királyai és Jeruzsálem lakosai! Ezt mondja a Seregek Ura, Izráel Istene: Ímé, én veszedelmet hozok e helyre, úgyhogy aki csak hallja, megcsendül bele a füle.

4 Azért, mert elhagytak engem, és idegenné tették e helyet, és idegen isteneknek áldoztak benne, akiket sem ők nem ismertek, sem atyáik, sem Júda királyai, és eltöltötték e helyet ártatlan vérrel. Ésa 65,11; 2Kir 21,3-16

5 És magaslatokat építének a Baálnak, hogy megégessék fiaikat a tűzben, égőáldozatul a Baálnak, amit én nem parancsoltam, sem nem rendeltem, és amire nem is gondoltam. Jer 7,31

6 Azért ímé, eljőnek a napok – azt mondja az Úr –, és e hely nem neveztetik többé Tófetnek, sem Ben-Hinnom völgyének, hanem öldöklés völgyének.

7 És eszét vesztem e helyen Júdának és Jeruzsálemnek, és fegyverrel ejtem el őket ellenségeik előtt, és az életükre törőknek kezével. Holttesteiket pedig az ég madarainak és a mezei vadaknak adom eledelül.

8 És e várost csudává teszem és nevetséggé, aki csak átmegy rajta, álmélkodik és szörnyűködik az ő nagy romlásán. Jer 18,16

9 És megétetem velük az ő fiaik húsát és leányaik húsát, és megeszi ki-ki az ő barátjának húsát a megszállás alatt és a veszedelem alatt, amellyel megszorongatják őket ellenségeik, és akik keresik az ő lelküket. 5Móz 28,53

10 Azután törd el e korsót azok szeme láttára, akik elmennek veled!

11 És ezt mondd nékik: Ezt mondja a Seregek Ura: Így töröm össze e népet és e várost, amint összetörhető e cserépedény, amely többé meg sem építhető. És Tófetben temettetnek el, mert nem lesz más hely a temetkezésre. Jer 7,32

12 Így cselekszem e hellyel és ennek lakosaival – azt mondja az Úr –, és olyanná teszem e várost, amilyen Tófet.

13 És Jeruzsálem házai és Júda királyainak házai undokokká lesznek, mint a Tófet helye, mindazok a házak, amelyeknek tetején az ég egész seregének áldoztak, és italáldozatot vittek az idegen isteneknek. 2Kir 23,10.12

14 Azután hazajöve Jeremiás Tófetből, ahová az Úr küldte vala őt prófétálni. Megálla az Úr házának pitvarában,* és szóla az egész népnek.

15 Ezt mondja a Seregek Ura, Izráel Istene: Ímé, én ráhozom e városra és ennek minden városára mindama veszedelmet, amelyről szóltam őellene, mert megkeményítették nyakukat, hogy ne hallják az én beszédeimet. Jer 7,25.26; 18,12

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában