Józsué

20. fejezet

A menedékvárosok

1 Majd szóla az Úr Józsuénak, mondván:

2 Szólj az Izráel fiainak, mondván: Válasszatok magatoknak menekülésre való városokat, amelyekről szóltam néktek Mózes által, 2Móz 21,13; 4Móz 35,6-34; 5Móz 19,1-13

3 hogy oda szaladjon a gyilkos, aki megöl valakit tévedésből, nem szándékosan, és legyenek azok menedékül nékik a vérbosszuló elől!

4 Aki pedig beszalad valamelyikbe e városok közül, álljon az a város kapujába, és beszélje el az ő dolgait a város véneinek hallatára, és vegyék be őt maguk közé a városba, és adjanak néki helyet, hogy velük lakozzék!

5 Hogyha pedig kergeti azt a vérbosszuló, ki ne adják a gyilkost annak kezébe, mert nem szándékosan ölte meg az ő felebarátját, és nem gyűlölte ő azt annak előtte.

6 És lakozzék abban a városban mindaddig, amíg ítéletre állhat a gyülekezet elé, amíg meghal a főpap, aki abban az időben lesz, azután térjen vissza a gyilkos, és menjen haza az ő városába és az ő házába, abba a városba, amelyből elfutott vala!

7 És kiválaszták Kedest Galileában a Nafthali hegyén, Sikemet az Efraim hegyén és Kirjáth-Arbát, azaz Hebront a Júda hegyén. Józs 21,32; Józs 15,13; Józs 21,11

8 Túl a Jordánon pedig Jerikótól napkelet felé választák Becert a pusztában, a sík földön Rúben nemzetségéből, Rámothot Gileádban a Gád nemzetségéből és Gólánt Básánban a Manassé nemzetségéből. 5Móz 4,43

9 Ezek voltak a meghatározott városok mind az Izráel fiainak, mind a jövevénynek, aki közöttük tartózkodik vala, hogy oda szaladjon mindaz, aki megöl valakit tévedésből, és meg ne haljon a vérbosszulónak keze által, míg oda nem áll a gyülekezet elé. 5Móz 19,4-7

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában