4Mózes

35. fejezet

A léviták városai

1 És szóla az Úr Mózesnek a Moáb mezőségén a Jordán mellett Jerikó ellenében, mondván:

2 Parancsold meg Izráel fiainak, hogy adjanak a lévitáknak az ő örökségi birtokukból lakásra való városokat, a városokhoz pedig adjatok azok környékén legelőt is a lévitáknak, Józs 21,2.3

3 hogy legyenek nékik a városok lakóhelyekül, a legelők pedig legyenek az ő barmaiknak, jószágaiknak és mindenféle állatuknak!

4 És azoknak a városoknak legelői, amelyeket a lévitáknak adtok, a város falától és azon kívül ezer singnyire legyenek körös-körül!

5 Mérjetek azért a városon kívül napkelet felől kétezer singet, dél felől is kétezer singet, napnyugat felől kétezer singet és észak felől kétezer singet, és a város legyen középben! Ez legyen számukra a városok legelője.

6 A városok közül pedig, amelyeket a lévitáknak adtok, hat legyen menedékváros, amelyeket azért adjatok, hogy oda szaladjon a gyilkos! És azokon kívül adjatok negyvenkét várost! Józs 21,21-42

7 Mind a városok, amelyeket adnotok kell a lévitáknak, negyvennyolc város, azoknak legelőivel egyben.

8 Amely városokat pedig Izráel fiainak örökségéből adtok, azokhoz attól, akinek több van, többet vegyetek, és attól, akinek kevesebb van, kevesebbet vegyetek; mindenik az ő örökségéhez képest, amelyet örökül kapott, adjon az ő városaiból a lévitáknak.

Menedékvárosok

9 És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

10 Szólj Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Mikor átmentek ti a Jordánon a Kánaán földjére,

11 válasszatok ki magatoknak városokat, amelyek menedékvárosaitok legyenek, hogy oda szaladjon a gyilkos, aki történetből öl meg valakit! Józs 20,2-6; 2Móz 21,13

12 És legyenek azok a ti városaitok menedékül a vérbosszuló ellen, és ne haljon meg a gyilkos, míg ítéletre nem áll a gyülekezet elé!

13 Amely városokat pedig odaadtok, azok közül hat legyen néktek menedékvárosul!

14 Három várost adjatok a Jordánon túl, és három várost adjatok a Kánaán földjén, menedékvárosok legyenek azok!

15 Izráel fiainak és a jövevénynek és az őközöttük lakozónak menedékül legyen az a hat város, hogy oda szaladjon az, aki történetből öl meg valakit! 5Móz 19,4.5

16 De ha valaki vaseszközzel úgy üt meg valakit, hogy meghal, gyilkos az. Halállal lakoljon a gyilkos! 2Móz 21,14

17 És ha kézben levő kővel, amelytől meghalhat, üti meg úgy, hogy meghal, gyilkos az. Halállal lakoljon a gyilkos!

18 Vagy ha kézben lévő faeszközzel, amelytől meghalhat, üti meg úgy, hogy meghal, gyilkos az. Halállal lakoljon a gyilkos!

19 A vérbosszuló rokon ölje meg a gyilkost, mihelyt találkozik vele, ölje meg azt!

20 Hogyha gyűlölségből taszítja meg őt, vagy szántszándékkal úgy hajít valamit reá, hogy meghal,

21 vagy ellenségeskedésből kezével üti meg azt úgy, hogy meghal, halállal lakoljon az, aki ütötte! Gyilkos az, a vérbosszuló rokon ölje meg azt a gyilkost, mihelyt találkozik vele! 5Móz 19,11-13

22 Ha pedig hirtelenségből, ellenségeskedés nélkül taszítja meg őt, vagy nem szántszándékból hajít reá akármiféle eszközt

23 vagy akármiféle követ, amelytől meghalhat, úgy ejt valakire, akit nem látott, hogy meghal, holott nem volt ő annak ellensége, sem nem kereste annak vesztét,

24 akkor ítéljen a gyülekezet az agyonütő között és a vérbosszuló rokon között e törvények szerint!

25 És mentse ki a gyülekezet a gyilkost a vérbosszuló rokonnak kezéből, és küldje vissza azt a gyülekezet az ő menedékvárosába, amelybe szaladott vala, és lakozzék abban, míg meghal a főpap, aki felkenetett a szent olajjal!

26 Ha pedig kimegy a gyilkos az ő menedékvárosának határából, amelybe szaladott vala,

27 és találja őt a vérbosszuló rokon az ő menedékvárosának határán kívül, és megöli az a vérbosszuló rokon a gyilkost, nem lesz annak vére őrajta,

28 mert az ő menedékvárosában kell laknia a főpap haláláig. A főpap halála után pedig visszatérhet a gyilkos az ő örökségének földjére.

29 És legyenek ezek néktek ítéletre való rendelések a ti nemzetségeitek szerint minden lakhelyeteken!

30 Ha valaki megöl valakit, tanúk szavára gyilkolják meg a gyilkost! De egy tanú nem lehet elég tanú senki ellen, hogy meghaljon. 5Móz 17,6; 19,15

31 Az olyan gyilkos életéért pedig ne vegyetek el váltságot, aki halálra való gonosz, hanem halállal lakoljon!

32 Attól se vegyetek váltságot, aki az ő menedékvárosába szaladt, hogy visszamehessen, és otthon lakozzék a főpap haláláig!

33 És meg ne fertőztessétek a földet, amelyben lesztek, mert a vér, az megfertőzteti a földet, és a földnek nem szerezhető engesztelés a vér miatt, amely kiontatott azon, csak annak vére által, aki kiontotta azt.

34 Ne tisztátalanítsd meg azért azt a földet, amelyben laktok, amelyben én is lakozom, mert én, az Úr, Izráel fiai között lakozom.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában