ZSOLTÁROK KÖNYVE

114. fejezet

Isten csodatételei az egyiptomi szabadulás idején

1 Mikor Izráel népe kijöve Egyiptomból, Jákóbnak házanépe az idegen nép közül, 2Móz 13,3

2 Júda lőn az ő szentséges népe és Izráel az ő királysága.

3 A tenger látá őt, és elfutamodék, a Jordán hátrafordula. 2Móz 14,21; Józs 3,13.16

4 A hegyek szöknek vala, mint a kosok, s a halmok, mint a juhoknak bárányai.

5 Mi a bajod, te, tenger, hogy megfutamodál, és te, Jordán, hogy hátrafordulál?

6 Hegyek, hogy szöktök vala, mint a kosok? Ti, halmok, mint a juhoknak bárányai?

7 Indulj meg te, föld, az Úr orcája előtt, a Jákób Istene előtt,

8 aki átváltoztatja a kősziklát álló tóvá, és a szirtet vizek forrásává! 2Móz 17,6

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában